Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Velkommen til våre nettsider!

Bibelsk Tro er et tidskrift gitt ut av stiftelsen
På Bibelens grunn.

Her kan du lese artikler fra bladet, bestille abonnement, bestille kassetter og litteratur, osv.
Bruk menyen til venstre!

Nå kan du høre taler på nettet!

Nå kan du høre mange av våre tale-opptak gratis på nettet! Klikk "Hør taler" i menyen til venstre.
Da kommer du til en egen tale-side.
Skjæveland Misjonshus

Vi har samlinger på Skjæveland Misjonshus som ligger i Sandnes kommune. Du finner det ca 600 m fra Riksveg 44, i Vagleskogveien 40.
Se når vi har møter ved å klikke "Møter" i menyen til venstre.
Du er hjertelig velkommen!
Veibeskrivelse finner du her.

Ny bok

Tittel: Under nådens himmellys
Forfatter: Olav Hermod Kydland

– En skikkelig julepresang

Hva bibeltroskap, vekkelse og legmannslinje betyr i åndskampen i dag, har neppe kommet klarere til
uttrykk enn i en ny bok av Olav Hermod Kydland, "Under nådens himmellys". Det er en skikkelig
julepresang.
Den består av et utvalg av de beste artikler i tidsskriftet "Bibelsk Tro" som forklarer bibeltroskapens sak, nådens evangelium og kirkens teologi på den aller beste og presise måte for den alminnelige mann og kvinne.

Dette er teologi for folk flest
Dette er teologi du kan stole på. Og det trengs når biskoper og fakulteter går seg vill i følelsenes tidsalder. Slik at det virker som om de aldri har fått teologisk utdannelse, men er blitt litt tilfeldig belært av sosiologien, eller samfunnsvitenskapen, som fører store ord – og kommer med stadig nye åpenbaringer.

Da må legfolket tre inn og føre den teologiske arv videre fra de store teologer og grunnlærde menn som Martin Luther og Erik Pontoppidan, "Skriften alene", skriftprinsippet, er det kirken står og faller med. Bibelen, Guds Ord er kirkens eneste
autoritet.

Boka tar opp både bibeltroskap, bibelforståelse og åndskampens arena. Den siterer og refererer grunnpilarene i vår teologiske barnelærdom.

Her får vi og det beste av prekener og andaktsstoff som skinner og stråler, plukket ut og samlet fra årganger av "Bibelsk Tro" – tidsskriftet som står fast på Kirkens grunn, om så tårnene faller. Og som er så vakkert å se på – og spennende redigert.

Tusen takk!

(Av Finn Jarle Sæle, NORGE I DAG, 24. nov. 2023)

Boka kan bestilles her på våre nettsider. (Klikk på "Nettbutikk" i menyen til venstre, og blad nedover til du ser boka).

Pris kr. 160,-

 

 

 

Disse nettsidene ble første gang lagt ut 3. okt. 2001.

 

 

 

Flag Counter