Artikkel nr 6 fra blad nr 1-2000
Emne: Redaksjonelt
Takk til Olav Toft!
Av Olav Hermod Kydland.

Olav Toft har meddelt styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn at han trekker seg som varamann til styret og som medlem av redaksjonen av Bibelsk Tro. - Vi vil med dette takke han for hans arbeid for Stiftelsen.

Olav ble valgt til varamann til styret i Stiftelsen da den ble opprettet i 1992. Fra samme år ble han også kalt til å være med i redaksjonen for Bibelsk Tro.

Olav hadde en solid erfaringsbakgrunn før han begynte i Stiftelsen. Han hadde vært misjonær, misjonshøgskolelærer, prest og generalsekretær. Dette har kommet godt med både i arbeidet i styret og i arbeidet med Bibelsk Tro.

Olav er en dyktig teolog med en solid evangelisk-luthersk teologi og kristendomsoppfattelse og legger stor vekt på det alminnelige prestedømme og nådegavehusholdningen. Han er en avholdt taler som øser fra skattkammeret, Guds ord, til oppbyggelse og trøst med omsorg og hjertelag for den enkelte.

Olav har også en god språkfølelse og en god penn, og det har kommet godt med i arbeidet med Bibelsk Tro. – Det er vel ingen som har agitert for og delt ut så mange eksemplarer av bladet både i kirker, bedehus og privat som han. Det er vi svært takknemlige for.

Av natur er Olav lett og omgjengelig og er ikke redd for å komme med oppmuntringer og ros. Selv om Olav slutter med å ha tillitsverv i Stiftelsen, håper vi at han fortsatt vil bidra med innlegg i Bibelsk Tro.

Vi forstår godt at Olav vil ha det litt roligere framover siden han nærmer seg 77 år, men vi må innrømme at det er litt vemodig for dine medarbeidere at du slutter. - Vi vil takke deg, både for den trofaste innsats du har utført for Stiftelsen, og alt hva du har vært for oss dine medarbeidere. Samtidig vil vi også takke din kone, Ragna som har stått trofast ved din side og støttet deg.

Må Herren velsigne deg, Olav - og dine, rikelig i tida som kommer!