Artikkel nr 8 fra blad nr 1-2000
Emne: Bokmelding
Sann og sunn starthjelp
Av Håvard Brekkå.

Eivind Gjerde:
Kristen familieetikk, Lunde forlag 1999

Vi har en familiekrise i samfunnet vårt. Halvparten av alle barn som blir født i Norge i dag, blir født utenfor ekteskap. 215 000 barn har skilte foreldre, og fire av ti barn har liten eller ingen kontakt med sin far. Hva denne situasjonen fører til for samfunnet framover, vet ingen. Psykologer og familieterapeuter har nok å gjøre. Mange ligger såret tilbake, ikke minst barn. En professor innen psykiatri har bedt om at samliv må bli et obligatorisk fag i skolen.

Hovedgrunnen til krisen er at folket vender ryggen til Guds ord. Bibelen viser oss klart hva som er Guds vilje for samliv og familie. Og det følger velsignelse med å følge Guds bud.

På Kvitsund Gymnas har vi "Kristen familieetikk" som en sentral del av kristendomsfaget. Alle som går 2. året skal gjennom et pensum med klar bibelsk veiledning i disse ting. Skolen startet med dette i 1997, og Eivind Gjerde har stått bak utformingen av pensumet. Etter å ha brukt et kompendium for undervisningen i to år, har Gjerde på nytt bearbeidet stoffet grundig, og Lunde forlag har trykket det som bok denne høsten. En bok som ikke bare Kvitsundelever bør lese, men alle som bryr seg om disse spørsmålene. Særlig ungdom, nygifte og småbarnsforeldre. Kjøp den gjerne som en gave til noen! Boka er også godt egnet som studiebok i foreninger, med spørmål til samtale etter hvert kapittel.

Norsk ungdom vokser i dag opp sammen med et virkelighetsbilde og en tankegang som er fjern fra Bibelens rettesnor. For de som vil være kristne blir dette ofte vanskelig å forholde seg til. Det er egentlig få som våger å gi klar bibelsk veiledning. Resultatet blir at flere og flere stilltiende godtar verdslig tenkning på dette området, og de runder av på sannheten etter som det passer.

Derfor er det befriende å lese boka "Kristen familieetikk". Gjerde gjør ingen forsøk på å imøtekomme tidens tankegang med kompromisser. Han holder frimodig fram Bibelens ord, og viser vei til en livsførsel som fører til velsignelse og glede i familielivet. På en konkret måte viser han hvordan "et annerledes liv", med Bibelen som norm, vil styrke familien. Flere kvitsundelever har gitt uttrykk for at de har fått et nytt og positivt syn på Bibelens veiledning om disse tingene.

Boka tar opp mange aktuelle delemner. Vi kan bl.a. nevne tida før ekteskap, om å holde sin sti ren, samboerskap, homofili, hustavlene, det fjerde bud, seksuallivet, praktiske råd for familielivet, barneoppdragelse, husandakt, kriser og skilsmisser og om å leve et liv i tjeneste. Kapitlene har situasjonsskisser og lesestykker for å konkretisere emnene og gjøre dem aktuelle.

Boka har allerede solgt mer enn forventet, og den bør bli brukt som veiledning og hjelp for mange unge og eldre.