Artikkel nr 3 fra blad nr 2-2000
Emne: Påske
Jesus oppfylte kravet
Av Olav Nergård.

Herre Jesus, la meg kjenne
sannheten av dine ord,
slik at hjertet mitt kan brenne
just fordi mitt hjerte tror
Ordet nettopp slik det står,
og ha liv og barnekår
av ditt ord i sann erfaring,
av din egen åpenbaring.

For når du selv åpenbares
for mitt hjerte så jeg ser
hvordan nettopp du forklares
til min salighet - dess mer
blir du selv mitt ett og alt.
Jeg får se at jeg er kalt
til å eie alt du eier,
alt ditt liv, din død og seier.

Skulle jeg da bli forheftet
av alt annet som blir sagt,
når du har med ed bekreftet
din forsonings nådepakt,
at for meg, som vet meg solgt
i all synd, er loven holdt.
Og som ord og ed betonet,
er min synd og skyld alt sonet.

Ett står fast om allting svikter.
Ett står fast om alt forgår:
Meg, med de forsømte plikter,
syndig, ussel syk og sår,
har han gitt i sannhet ett,
at jeg er i ham beredt,
selve Gud i Himlen verdig
på hans verk som alt er ferdig.

Gud ser meg i ham, den ene
som har holdt Guds bud og krav,
ser meg ren i ham, den rene.
For hver tøddel og bokstav
av Guds bud, har Jesus holdt.
Jeg, en syndebundet, solgt,
fikk i ham den store gave
at han selv oppfylte kravet!