Artikkel nr 12 fra blad nr 2-2000
Emne: Ny redaktør
Ny redaktør
Av Olav H. Kydland.

Styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn har kalt Eivind Gjerde til å gå inn i redaksjonen for Bibelsk Tro etter Olav Toft. Han har vært fast medarbeider i Bibelsk Tro fra begynnelsen i 1992, og har skrevet flere innlegg i bladet.

Eivind Gjerde er født i Bergen i 1965. Han har gått studentlinja på Fjellhaug i ett år og fullførte misjonsskolen på samme sted i 1989. I 1991 tok han teologisk embetseksamen på MF.

Senere har han tatt grunnfag i historie og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Fra 1992 til dags dato har han vært lektor ved Kvitsund Gymnas. Ved sida av undervisningen har han reist en del som forkynner. Han har også skrevet boka "Kristen familieetikk" 1999.

Eivind er gift med Bodil, og de har fire barn sammen.

Vi ønsker Eivind Gjerde velkommen inn i redaksjonen for Bibelsk Tro. Må Herren velsigne ham og hans nærmeste rikelig!