Artikkel nr 15 fra blad nr 2-2000
Emne: Påske
Jesus og Barabbas
Av Karl Almli

Det var ved påskehøytiden i Jerusalem at Jesus ble tatt av vaktstyrken, tjenerne fra yppersteprestene og fariseerne. Men Judas Iskariot gikk i spissen for dem og forrådte Jesus. Han ble forhørt av yppersteprestene og hele rådet for å få han dømt. De førte Jesus fram for landshøvdingen Pilatus for at han skulle dømme Jesus til døden.

Pilatus brukte å gi en fange fri i høytiden.

Det står: "Men på høytiden pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket selv ville" (Matt 27,15). Pilatus sa til folket at de fikk velge mellom Jesus og Barabbas. De valgte Barabbas: "Da ropte de alle som en og sa: Bort med denne (Jesus). Gi oss Barabbas fri (Luk 23,18-19). Barabbas var fengslet for en oppstand som hadde vært i byen, og for mord.

Hvordan er det med oss i dag, velger vi Jesus eller Barabbas? Vi kommer ikke utenom å ta et standpunkt. Velger vi Jesus her i livet og vil være Guds barn, får vi en evighet sammen med Jesus. Men velger vi Barabbas, går vi evig fortapt. Det er et livs ekko en møter ved evighetens port. Den som har sagt ja til å følge Jesus her i livet vil møte et ja ved evighetens port, og får bli med Jesus inn til saligheten i himmelen. Om vi sier nei til Jesus her i livet møter vi et nei ved evighetens port, og må gå bort fra Jesus. Svarer vi ikke noe på spørsmålet om å følge Jesus her i livet, møter vi ved evighetens port den store tausheten og må gå til evig fortapelse.

Barabbas ble fri, for Jesus gikk i døden for ham - og for hele verdens synd. "Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, ga han Barabbas fri. Men Jesus lot han hudstryke og overga han til å bli korsfestet" (Mark 15,15). Er vi lik Pilatus så vi ikke gjør etter det samvittigheten sier oss, men hører på folkeflertallet og gjør etter det de sier ? En må ta et personlig valg, for det kan ikke andre gjøre for en. Du som vet med deg selv at du ikke har det rett med Jesus, må ikke utsette det lenger, men få det i orden med ham mens det ennå er nådetid. Så håper jeg du ikke slår vrak på det Jesus gjorde på Golgata kors. Det er det vi skal minnes nå i Påsken.