Artikkel nr 2 fra blad nr 5-2000
Emne: Andakt
Herren - vår tilflukt
Av Christian C. Bothmann.

"Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham". Sal 34,9

Du og jeg må kjenne og smake Herren som vår tilflukt, den eneste tilflukt for syndere; vi kunne også si - for mennesker. Å være menneske er å være synder, slik er det blitt etter fallet. Og å være synder er å trenge en tilflukt i møtet med Guds vrede over synden. En slik tilflukt vil Gud selv være!

"I trengsel har du gjort rom for meg," sier David og så sier han til Gud: "Du er mitt skjulested! Du vokter meg for trengsel. Med frelsesjubel omgir du meg" (Sal 4,2; 32,7). Kjenner du Gud slik - eller er det bare en viten du har?

Smak og se at Herren er god! Det har med personlig erfaring å gjøre!

Også her er Guds perspektiv dypere og klarere enn vårt. Jesus var smertenes mann, vel kjent med sykdom, med ringeakt. Han fikk selv erfare alt det tyngste i menneskelivet (Jes 53,3 Heb 2,17). Han er prøvd i alle ting - dog uten synd (Heb 4,15). Ditt livs smerte er altså kjent og prøvd av Gud.

I et menneskeliv er det ofte mye som er vanskelig. Derfor vegrer du deg mot å få lagt nye byrder på. I en slik fortvilt situasjon sa Herren til Israels folk: "Hvorfor klager et menneske som lever? La hver klage over sin egen synd!" (Klag 3,39). Gud regner synden som vår største trengsel!

Derfor trenger du et tilfluktsrom fra denne trengsel. Et slikt rom er Jesus (Joh 3,36)! Da må du smake hans godhet. Andre kan vitne for deg, men det er du selv som må smake, gjøre personlig erfaring med Guds levende Ord: "Lukk din munn vidt opp og jeg vil fylle den (Sal 81,11)! Slikt gir mersmak!

I heimen er det du som er husfar, som har hovedansvar for at familien bruker Guds Ord sammen (Kol 3,16 = Åndens fylde!). I ditt liv er du selv ansvarlig for å bruke Guds Ord - la det bli din daglige mat for hjerte og samvittighet, regn med det slik det står. Les og hør Ordet, gjør som Ordet sier!

Da oppdager du: Guds Ord forferder, Guds Ord trøster. Forferder den sikre og sovende og trøster den forferdede! (Apg 17,11-12; 1 Sam 2,6-7; Jes 66,2; Joh 12,24; Heb 4,12.) Når så mange aldri harerfart dette, skyldes det at de har holdt seg unna forferdelsen i møtet med Gud! Bruk Ordet!

Hvordan få det til? Skal du få i stand forferdelsen og trøsten? Får barn mat ved å angi brødskivens lengde, bredde og vekt? Nei, de sier til sine foreldre: "Jeg er sulten!", så får de! Slik går du til Gud, Han hører og oppfyller gjerne bønnen om å smake Hans godhet. Les Rom 2,4 og Jer 17,14!

Du sier til Jesus, hvordan det står til med deg. Også når du forferdes over deg selv, din vantro og syndelyst, din manglende forferdelse. Da vil Han gi deg mat ved å snu blikket ditt mot Jesus. Han trøster den forferdede, du smaker Guds godhet.. Hva er egentlig Guds godhet? Det står i Heb 2,9:

"Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle". Engler skjuler vi vårt ansikt for i ærefrykt. Jesus ble satt lavere. Ham skjulte folk ansiktene for i avsky (Jes 53,1-3)

Da ble han prøvd i alle ting, nå er han kronet med herlighet og ære, den eneste som er det fordi han led døden! Døden er syndens lønn, ingen ære! Jesus var uten synd, dog døde han! Han smakte døden, vår lønn ble hans, fordi vår synd ble tilregnet ham! Det er hans ære, vår frelse! Rom 6,23

Ved Guds nåde skulle han smake døden for alle! "Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud" (2 Kor 5,21). Slik er nåden, Guds godhet. Han satte Jesus i ditt sted! For at ikke du skulle smake den evige død, smakte Jesus den på korset!

Vi satt samlet til bønnemøte. Han sa ikke så mye, en av de gamle, bare en enkelt setning: "Takk Jesus, at du har smakt døden for meg!". Noen få ord, en enkel takk. Da samlingen var slutt satt han fremdeles. Han var død... Vitnesbyrdet brente seg fast i hjertet mitt: Jesus har smakt døden for meg!

For alle, for oss, for meg! Dette er Guds godhet. Jesus i stedet for meg, slik at jeg går fri, fordi Jesus smakte straffen for alle! Ett er å kunne gjøre rede for dette rent tankemessig, noe annet og mer er det selv å ha smakt Guds godhet, slik at jeg lever av og ved ordet. For alle betyr for meg!

Her er forskjellen mellom død tro, kunnskap uten kjennskap, og levende tro, den tro som har smakt og sett at Herren er god - mot meg. Du er salig, som tar din tilflukt til Ham - og du som tar din tilflukt til ham smaker at Herren er god! Slik innbyr, lover Gud til hver og en uten unntak! (Sal 34,23)

Smak og se at Herren er god! Salig er den som tar sin tilflukt til ham! Salig betyr "i sannhet lykkelig" Hva er du: Salig eller usalig? Hva sier Guds Ord?

Det er ett under i mitt liv. Jeg eier, har og får alt i Jesus - av nåde! Med god grunn begynner sangbokens avsnitt om forsoning og rettferdiggjørelse med sangen: "Av nåde alt jeg får". Koret lyder slik:

Nådefulle Gud,
synd du sletter ut.
Jesus tok all synd som sin,
og derfor også min!