Artikkel nr 3a fra blad nr 5-2000
Emne: Bladklipp
Meningsløst?
Av Per Kørner.

I forbindelse med de store ulykkene som har rammet folket vårt i den senere tid, blir det tragiske som har skjedd, ofte betegnet som ”meningsløst”.

At mennesker uten tro på en levende og personlig Gud kan uttale seg slik, er ikke så underlig. Vanskeligere er det å forstå at mennesker som bekjenner troen på Gud kan si at det som har skjedd, er meningsløst.

En slik uttalelse synes å innebære at Gud ikke lenger er Gud, at Han skulle ha mistet kontrollen over det som skjer her på jorden. Hvis så er tilfelle, da er i sannhet alt mer eller mindre meningsløst.

Ville det ikke være riktigere av oss som bekjenner troen på den Allmektige Gud, å si at ”for oss virker det meningsløst”, men at Guds veier er høyere enn våre veier, og Guds tanker høyere enn våre tanker? Jes 55.

Om vi ikke skal havne i vantroens dype mørke, må vi fastholde at Gud har en mening med at Han tillater ulykkene som rammer folket.

Skulle vi ikke høre Guds alvorlige kall til bot og omvendelse gjennom alt det som skjer, slik at vi roper til Herren om tilgivelse for vår tunge syndeskyld og begynner å spørre etter det gamle stier, Guds gode og hellige vilje?

(Dagen, 11.01.2000)

(Vi kan legge til at Herren Jesus selv har vist oss at ulykker i det minste skal minne oss om evighetsalvoret og Guds kall til omvendelse og frelse, Luk 13,1f.)