Artikel nr 4 fra blad nr 5-2000
Emne: For ungdom
Herren lukker døren


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Finn Widar Knutzen

Jeg råde vil alle i ungdommens dage, 
at de dog i tide må tenke seg om. 
Man kan ikke kalle de dager tilbake, 
man kan ikke vite når Gud holder dom. 

Slik heter det i en sang. Og det er sannelig tid for oss alle til å stanse opp og tenke seg om. I Bibelen står historien om Noah som en veldig advarsel og påminning til oss. I kap. 7,16 står denne setningen som vi nå vil stanse for: "Og Herren lukket etter han." 

Den gang Noah og hans sønner, hans hustru og hans sønnekoner gikk inn i arken for å bli berget fra vannflommen, var det Herren selv som lukket døren. Da var alt håp ute for de som ikke var kommet i sikkerhet. Det var ingen andre frelses-alternativ. Det gikk som Herren hadde sagt: Han utryddet både menneskene, feet, fuglene og krypdyrene. 

Etter vannflommen sa Gud at han "vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå har gjort" ( 1. Mos. 21). "Men de himler og den jord som nå er. er ved det sarrmie Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt" 2. Pet. 3,7). 

Så står vamiflommen som et eksempel og en advarsel for oss. En dag vil Gud igjen lukke døren. Da begynner bryllupsfesten. Da er Guds barn evig berget innenfor. Da skal noen sta uten for og banke pá. men doren er lukket. 

Når lyset blir utslokt 
og himlens dor blir lukt, 
nar dagen er omme 
og natten vil komme, 
da er derfor sent til å enke seg om

Når Herren har lukket døren, er det for sent. Da er det lukket. Det står om Jesus at han er den "som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp" (Ãp. 3,7). 

Jesus fortalte om de ti jomfruene som gikk for à mote brudgommen. Det er Jesus selv som er brudgomen alle ti gikk for å møte. Men bare fem kom inn i bryllupssalen. Hvorfor? Gikk ikke alle ut for á møte Jesus? Jo, men bare de kloke hadde tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Hva betvr det? Det ser vi av Jesu svar til de uforstandige når de står utenfor den lukkede døren: "Jeg kjenner dere ikke!" De gikk for å møte Jesus, men de kjente ham ikke i sitt hjerte. Hvordan er det med deg? Kjenner du Jesus? 

Be med David (Sal. 139,23-24): «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei !" 

Røm ikke fra spørsmålet idag! Hør Herrens røst. Gå til Jesus og tal ut med ham. Han har selv sagt: "Den som kommer til meg, skal jeg slett ikke støte ut."