Artikkel nr 4 fra blad nr 6-2000
Emne: Trossannhet
Jesu-navnet
Av Gunnar Holth

Vi har tidligere i Bibelsk Tro nevnt det lille heftet "Nogle Jule-Psalmer" som kom ut i Sønderjylland i 1732. "Eenfoldig og i Hast sammenskrevne Af H.A.B."

- Her er mye å ta av og stoff vi kan komme tilbake til senere.

Sangheftet inneholdt 7 julesalmer, 2 nyttårssalmer og 1 påskesalme. Det var etter utgivelsen av dette heftet at Brorson fikk navnet Julens sanger. Men hans salmer hadde en klar linje fra jul til påske. Ellers er disse julesalmene blitt kalt "en perlerekke av lovsangstoner, som samles i en fullklingende harmoni av glede og fred".

I denne omgang vil jeg gjerne henlede oppmerksomheten på en av de nyttårssalmene vi finner i dette julesalmeheftet. Denne salmen blir kjærere jo mer den syng-es. Det er min erfaring.

Se bare hva Brorson får sagt oss om hva Jesu-navnet står for!

1. Saligheten er oss nær, opp mitt hjerte, opp min tunge, opp om Jesu navn å sjunge, om hvor dyrebart det er! Alt som i meg er, seg fryde til min Frelsers lov og pris, så min jubelsang kan lyde like inn i paradis.

3. Jesus oss til trøst og gavn dette navn har villet bære, men han måtte tidlig lære at det var et smertens navn. Han til blodet måtte stride for det frelsernavn han fikk, all vår syndeangst og kvide dypt ham gjennom sjelen gikk.

5. Jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himlen stige, og i herlighetens rike skal jeg livets krone få. Hvite klær og palmegrene, engledrikk av livets flod, dette nyter jeg alene for min Jesu navn og blod.

2. Å du kjære Jesu navn! Min forløsnings morgenrøde, paradisets førstegrøde, bange sjelers trygge havn, troens sterke seiersfane, håpets rette ankergrunn, lyset på min trange bane, trøsten i min siste stund!

4. Å, jeg er en synder stor! Det er all min navneære, bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men da du er JESUS blevet, og fordi min skyld du tok, derfor står mitt navn innskrevet deilig nå i Livets bok.

6. La det navn, o Jesus, som du for meg har villet bære, alltid meg i tanker være Hvor jeg går i verden om! Og i dødens siste dvale la det styrke sjel og sinn, at jeg må om Jesus tale til jeg går i himlen inn!