Artikkel nr 5 fra blad nr 6-2000
Emne: Bibelsk sjelesorg
En himmelsk hilsen til prøvede mennesker
Av ukjent forfatter.

"Det som har hendt, har kommet fra meg".

1 Kong 12,24.

Kjære venn, jeg har et budskap til deg i dag, slik taler Herren gjennom dette ordet. La meg få hviske deg det i øre. Måtte det gi deg glede og trøst i hjertet når stormer og mørke dukker opp. Måtte det få jevne ut de ujevne steder du skal gå på. Det er bare noen ord, men la dem synke ned i dypet av din sjel, og bruk dem som en pute som ditt trøtte hode kan hvile på.

"Det som har hendt, har kommet fra meg". Har du aldri tenkt på at alt som angår og gjelder deg, det gjelder også meg. "Den som rører ved dere, rører ved min øyesten." "Du er dyrebar i mine øyne" (Jes 43,4). Derfor er det min særlige lyst å oppdra deg. Jeg vil at du skal lære å forstå, når fristelser oversvømmer deg som en flom, at det som har hendt, har kommet fra meg. I din svakhet og ditt påtrengende behov skal du vite at jeg er mektig, og at din trygghet ligger i at du lar meg stride for deg.

Om du er i vanskelige situasjoner, omgitt av mennesker som ikke forstår deg, som du ikke faller i smak hos, som heller forakter deg – det har kommet fra meg. Jeg er Herre over alle situasjoner. Ikke noen situasjon i livet kommer du opp i på slump, men alt som skjer er Guds aller beste plan med deg.

Har du ikke noen gang bedt Herren om å gjøre deg ydmyk? Se, jeg har satt deg i en skole der du får lære denne leksen.

Er du kommet opp i vanskelige økonomiske situasjoner, der du ikke ser noen utvei? Dette er fra meg. Jeg er mektig til å fylle alle din behov. Jeg vil at du skal få prøve mine løfter. La det ikke bli sagt om deg som det står i 5 Mos 1,32: "Likevel trodde dere ikke på Herren, deres Gud".

Går din vei gjennom sorgens og smertenes mørke natt? Kom i hu at det er fra meg. Jeg er smertenes mann, vel kjent med sorg og lidelse. Jeg har latt dine jordiske støtter falle for at du skal vende deg til meg og oppnå den himmelske, evige trøst (2 Tess 2,16).

Har dine venner, som du åpnet ditt hjerte for, bedradd deg? Dette er fra meg. Jeg har latt disse misgjerninger ramme deg for at du skal lære å forstå at jeg er din beste venn. Jeg ønsker å bli din fortrolige.

Har du blitt løyet på av noen? Overlat også dette til meg. Jeg er en tilflukt som tungenes kiv ikke kan nå. Jeg skal la din rettferdighet bryte fram som lyset og din rett som lyset midt på dagen (Sal 37,6).

Er alle dine planer gjort til intet? Er du nedtrykt og plaget? Dette er fra meg. Kanskje du selv har lagt dine planer og så etterpå kommet til meg og bedt meg velsigne dem. Jeg vil lære deg å forstå at det er best at jeg planlegger for deg og ta ansvaret for alt sammen, ellers blir det for tungt for deg. Du er ikke i stand til å gjennomføre eller fullføre noe på egen hånd. La meg ta hånd om deg.

Kanskje har du lengtet etter å utføre noe arbeid for meg, men i stedet er du blitt tatt avsides eller lagt på sykeseng. Fra meg har det kommet. Jeg kunne ikke få din oppmerksomhet da du var frisk, for du var opptatt av alt det jordiske omkring deg. Jeg vil lære deg en av mine fremste lærdommer. De som står stille og venter, tjener meg også. Noen av mine beste arbeidere er utestengt fra tjeneste for at de skal lære seg å bruke bønnens våpen.

Er du kalt til å arbeide i en vanskelig og ansvarsfull oppgave, så legg det på meg – jeg vil styrke deg. Overlat vanskelighetene til meg, og jeg, Herren, din Gud, skal velsigne deg i alt hva du foretar deg.

Jeg setter et kar med hellig olje i handa på deg – bruk den fritt, mitt barn. La hver situasjon som inntreffer, hvert ord som sårer deg, hvert forstyrrende avbrudd som vil gjøre deg irritert, hver avdekking av din egen svakhet bli smurt med denne hellige oljen.

Kom i hu at bak alt som skjer, ligger det en himmelsk undervisning!

(innsendt av Henric Staxäng)

[Merknad: Det kom etterpå et spørsmål om dette stykket, som er besvart i nr. 3/2001.]