Artikkel nr 7 fra blad nr 1-2001
Emne: Bokmelding
Sunn veiledning
Av Olav Hermod Kydland

"Mand og kvinde i Guds tjeneste"
- En redegørelse fra Evangelisk Luthersk Missionsforenings landsstyrelse
- 15 sider, gratis

"Mand og kvinde i Guds tjeneste" er en redegjørelse som er utgitt av Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM) i Danmark. I en tid som er preget av feminisme og likestillingsideologi, er det en glede og befrielse å få lese denne redegjørelse om forholdet mellom mann og kvinne i Guds tjeneste.

Den første delen av heftet er en kort og prinsipiell gjennomgang av det bibelske materialet om tjenestedelingen. Det understrekes klart at det er forskjell mellom menns og kvinners tjeneste i den troende forsamling. Ofte legges det mye vekt på mannens tjeneste i den troende forsamling, men denne redegjørelsen legger også stor vekt på kvinnens tjeneste. Det sies at en kvinne som har både menneskelig og åndelig utrustning og nådegave til det, kan ivareta alle de tjenester som ikke innebærer hyrde- og læreansvar og som dermed ikke bryter med ordningsstrukturen i mann – kvinne forholdet.

I siste delen av heftet drøftes og klargjøres det på basis av de overornede og prinsipielle synspunkt, hvilke konsekvenser dette har i praksis i forhold til de forskjellige funksjoner og tjenester i ELM. Selv om forholdene i Danmark og Norge ikke er helt like, så er det interessant og lærerikt å se hvordan bibeltroende i begge land prøver å tilrettelegge tjenester for både menn og kvinner i samsvar med Guds hellige ord. Det er nettopp dette landstyret for ELM slår fast når det avslutningsvis sier at dets ønske og forpliktelse er å holde fast ved den tidløse bibelske basis i spørsmålet om kvinnen og mannens tjeneste i menigheten.

Heftet gir en sunn og sann veiledning om dette viktige og kontroversielle spørsmål og anbefales på det varmeste. Redegjørelsen kan bestilles hos Evangelisk Luthersk Missionsforening, Tværstræde 6, Dk-3700 Rønne.