Artikkel nr 8 fra blad nr 1-2001
Emne: Bokmelding
Verdifull bok om våre største salmeskatter
Av Eivind Gjerde

Egil Sjaastad:
"SALMESKATTER - Originaltekster, krydder og historiesus"
Lunde Forlag 2000, 156 s, innb.

Egil Sjaastad (f. 1949) er lærer ved Fjellhaug Skoler i Oslo. I perioden 1986-99 var han rektor samme sted. Egil Sjaastad har en allsidig litterær produksjon bak seg, og har skrevet en rekke bøker og artikler. En av hans mest leste er andaktsboken "Ankerfeste", som er skrevet for ungdom. Hans nyeste bok er boken Salmeskatter med undertittelen Originaltekster, krydder og historiesus. For å si det med en gang. Det har vært en udelt glede å lese denne!

Tittelen med undertittelen sier meget presist hva boken handler om. Forfatteren presenterer et utvalg kjente salmetekster, og så langt som mulig i sin originalutgave. Et viktig prinsipp for salmeutvalget er at de har vært kjent og mye brukt i vårt land. Salmene er hentet fra store deler av kirkehistorien. Nyere salmer er bevisst utelatt.

Egil Sjaastad begynner sin presentasjon med den oldkirkelige salmen, Agnus Dei (O Guds lam uskyldig) og avslutter boken med W. A.Wexels misjonssalme, Herre vår Gud med det ømmeste hjerte. Hans Adolf Brorson og Martin Luther er presentert med flest salmetekster.

Hver salmetekst er ledsaget av en kort tekst som forteller litt om salmeforfatteren, der denne er kjent, og episoder i deres liv som kan ha hatt betydning for at de skrev den aktuelle salmen. På den måten får vi en dypere forståelse for salmens budskap som også kan være til velsignelse og berikelse i våre egne liv.

Et trekk som ofte går igjen når det gjelder våre største og rikeste salmer, er at de er født ut av kors og trengsel. Gode eksempler er salmene Hvor hen skal jeg dog fly av Johann Heermann og Nu la oss takke Gud av Martin Rinkart. Begge salmene ble til under den grusomme 30-årskrigen som raste på det europeiske kontinentet i tiden 1618-1648.

Verdifullt er det at salmene er presentert med sin originaltekst. For dem som har interesse av det, kan det være et studium verdt å se hvordan salmen tar seg ut i våre salme og sangbøker i dag. Noen har dessverre opplevd en forflatende gjendiktning.

Boken som Egil Sjaastad har gitt oss, er meget opplysende og oppbyggelig i beste forstand av ordet. Du sitter igjen med en takk til Gud for den åndelige rikdom som våre kjente salmer inneholder. Vi gir en liten smakebit fra boken, nemlig Johan Nordahl Bruns berømte påskesalme Jesus lever, Graven brast. Professor Francis Bull har sagt at denne salmen er høydepunktet i norsk salmediktning:

Jesus lever, Graven brast,
Han stod op med Gudoms Vælde.
Trøsten står som Klippen fast;
at hans Død og Blod skal gjelde.
Lynet blinker, Jorden bæver,
Graven brast og Jesus lever.

Jeg har vundet, Jesus vandt;
Døden opslugt er til Seyer,
Jesus Mørkets Fyrste bandt,
Jeg den kiøbte Friehed eyer,
Aaben har jeg himlen fundet,
Jesus vandt og jeg har vundet.

Graven smiiler, Døden leer,
venlig den sig mod mig nærmer.
træt og glad mit Øye seer
stædet som mit Støv beskiermer.
Søde Fred, hvor Møye hviiler!
Døden leer, og Graven smiiler.