Artikkel nr 12 fra blad nr 1-2001
Emne: Bokmelding
I lys av Ordet
Av Reidar Eriksen

"I lys av Ordet" er tittelen på en andaktsbok som nå foreligger - utgitt av Stiftelsen På Bibelens Grunn.

En kunne kanskje spørre om det ka være behov for enda en andaktsbok i den rikholdige flora av andaktsbøker som alt finnes. - Svaret må være at det aldri kan bli nok tilgang på utleggelsen av Guds Ord på en kortfattet og samtidig oppbyggelig og rikholdig måte, slik en god andaktsbok kan gjøre det.

Andaktsboka skal han sin funksjon i en stille stund i en travel og oppjaget hverdag. En rik tilgang på andaktsbøker, gir muligheten for variasjon og skifte fra år til år.

"I lys av Ordet" inneholder en andakt for hver dag gjennom året. Det er flere forfattere, alle med rik erfaring fra forkynnelse og sjelesorg i ulike kristne organisasjoner. De skriver stort sett for hver sin måned.

En vesentlig ting ved denne andaktsboka er at det er lagt vekt på at tekstvalget representerer alle skriftene i Bibelen, i det minste med en tekst fra hvert. Dette er spesielt verdifullt både med tanke på å bruke hele Bibelen og for å peke på det sentrale budskapet i de ulike skriftene. Hovedhensikten med dette er likevel å spesielt framheve sammenhengen mellom skriftene i det som er Bibelens store hovedsak - åpenbaringen av Guds store frelsesplan. En oversikt over tekstvalget finnes bakerst i andaktsboka.

"I lys av Ordet" er vakker dekorert med skisser fra natur og folkeliv for hver måned og har fått et svært tiltalende omslagsmotiv.

"I lys av Ordet" er en vakker gavebok. Den er oversiktlig og lettlest. Dette er en andaktsbok som burde få mange lesere!