Artikkel nr 1 fra blad nr 2-2001
Emne: Påske
Menneskesønnen ble opphøyet
Av Olav Hermod Kydland.

Jesus samtalte en natt med en av jødenes rådsherrer, Nikodemus. Denne samtalen er et unikt eksempel på hvordan Jesus tok seg av en som søkte Guds rike. Jesus sa: "Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv." Joh 3,14-15.

Nikodemus kjente godt til Guds ledelse av israelsfolket fra trelldommen i Egypt til løftets land. Men det var noe nytt for ham da Jesus sammenlignet Moses sin gjerning i ørkenen da han opphøyde slangen med Menneskesønnens opphøyelse.

Foranledningen til Moses` gjerning var at israelsfolket talte åpenlyst mot Gud og Moses, og gjorde dermed opprør mot Guds autoritet og ledelse ved Moses. Dette var en alvorlig synd.. For å få folket til å erkjenne sine synder, sendte Herren seraf-slanger blant folket. Mange ble bitt og døde. Da forstod folket at de hadde syndet mot Herren, og de gikk til Moses og ba ham å gå i forbønn for dem. Herren tok ikke bort slangene som folket ønsket, men Moses fikk i oppdrag å lage en kopperslange og sette den på en stang med et løfte om at hver den som ble bitt og som så på slangen ikke skulle dø, men bli i live. Jesus anvender dette på seg selv. Han skulle bli opphøyet på samme måte, og det gikk i oppfyllelse slik som Guds ord alltid gjør.

Etter Guds forutviten og evige råd ble Jesus tatt, forhørt, hånet, dømt og korsfestet. Han som alle ting er skapt ved, ble korsfestet som en forbryter mellom to røvere. Guds Sønn døde på Golgata kors, ble begravet, men stod opp den tredje dagen. Han åpenbarte seg for sine disipler i 40 dager før han ble opptatt til himmelen. Han sitter nå ved Guds høyre hånd. Opphøyelsen på korset var et trinn i opphøyelsen til Guds høyre hånd.

Hvorfor måtte Jesus gå den lange vei via korset til opphøyelsen i himmelen? Det var fordi menneskeslekten var ormebitt. Ved det første menneskets ulydighet kom synden inn i verden. Dermed falt hele menneskeslekten i synd. Hvert menneske er en synder, og det synder daglig i tanker, ord og gjerninger. Bibelen taler realistisk om hvordan menneskene er overfor Gud når den uttaler at ingen gjør noe godt, alle er avveket og det finnes ikke gudsfrykt for deres øyne, og ingen søker Gud.

For å frelse den fortapte menneskeslekten ble Jesus hengt (opphøyet) på korset. Han ble en forbannelse for oss som Skriften sier: "Forbannet er hver den som henger på et tre" Gal 3,13. Dette ble han fordi han bar all verdens synd og sonet den. Ja, han ble gjort til synd for oss. Han døde en synders død. Hvorfor? "For at hver hver den som tror på ham , skal ha evig liv".

På samme måten som de som ble bitt i ørkenen, kunne se opp på kopperslangen, kan hver syndebunden trell i dag se på den korsfestede Jesus Kristus og leve.

Kanskje noen av dem som var blitt bitt av slanger i ørkenen, syntes det var ufornuftig og mot all menneskelig tankegang, å se opp på en kopperslange. Derfor lot de det gjerne være. Hva skjedde da? Jo, de døde alle sammen. Slik er det i dag også. Mange mener at det er mot all fornuft å vende seg til og se på den korsfestede, Jesus Kristus. Hva skjer da? De som ikke vil se på Jesus og tro på ham, går fortapt fordi det er ikke frelse i noen annen. "For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved" (Apgj 4,12).

Kanskje andre som ble bitt av slanger, hadde store problem med å forstå at det var hjelp i å se på kopperslangen. De tvilte og var svært usikre, men de visste at de ville dø dersom de ikke så opp. Derfor la de bort alle tankevanskeligheter og så opp, og de ble i live. Slik er det nok i dag også. Dette med kristendom er så vanskelig, sier noen, vi forstår den ikke. Hva skal vi gjøre? Guds ord gir oss bare ett svar : Se på Jesus. Selv om du ikke forstår så mye eller tviler, gå til Jesus med din uforstand og tvil. Gå til ham med dine synder og nederlag! Det er nemlig det samme som å tro på Jesus. Ta din tilflukt til Jesus! Han skal la deg få evig liv for det er bare han som kan gi oss evig liv. Utenom ham er det bare håpløshet og død.

Det er godt å vite at Jesus er opphøyd og sitter ved Guds høyre hånd og ber for hver enkelt som tror på ham. Hans høyeste ønske og bønn er at hver botferdig synder skal nå fram til målet, himmelen. Da skal vi få prise Lammet! Er du da blant dem som skal få synge: "Lammet, ja, Lammet, dets vunder og sår, Æren og prisen i evighet får! Amen, halleluja! Amen!"