Artikkel nr 2 fra blad nr 2-2001
Emne: Påske
"Han er oppstanden, store bud, min Gud er en forsonet Gud!"
Av Arvid Joramo.

"Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt, skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere nå av sted og si til hans disipler: Han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette! De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler." Matt 28, 1- 8.

Mørkets makt må vike for Himmelens seier og syndenes forlatelse i Jesu blod. Derfor står vi også ved den tomme grav på påskemorgen!

Jesus er ikke død, men Han lever og er levende i all evighet. Jesu død på korset er ikke et nederlag, men Jesus seiret over døden.

Det blir påstått at Jesu oppstandelse er svakt dokumentert historisk. Det er ikke sant. Jesu oppstandelse er en av de best bevitnede kjensgjerninger i menneskehetens historie. Ingen kritikere kan med noen som helst rett påstå at dette er løgn. Det er umulig å rokke ved troverdigheten til evangelistene og vitnene i NT!

Alle disiplene så Ham og møtte Ham ved forskjellige anledninger, og apostelen Paulus møtte Ham. Mer enn 500 troende så Ham på en gang – "Av dem lever de fleste ennå," sier Paulus i 1 Kor 15. Dette skjedde da slett ingen ventet noen oppstandelse!

Men det er ikke i første rekke historiske vurderinger som gjør at vi har visshet om at dette er sant. Jeg er en kristen og tror fordi Guds Ord sier det, og fordi Guds Hellige Ånd bevitner Ordets sannhet i mitt hjerte.

Påskemorgen ble forliksdokumentet fra Golgata underskrevet av Den Hellige Gud, idet Han oppreiste Jesus fra de døde.

En har sagt: " Langfredag er Guds NEI til synda. Offeret er fullført og freden oppretta ved dette offeret. Påskedag vert Guds store JA til Livet… Vi forkynner trua på ei oppstode som kviler i forsoninga. Gud godkjenner Jesu soning på Golgata som gyldig for oss då Han reiste opp Jesus på påskedag. Frelsesverket vart besegla. Det kan aldri meir gjerast om inkje."

Påskedag er blitt kalt Maria Magdalenas dag. Hun er nevnt i forbindelse med oppstandelsen i alle evangeliene, og som den første som møtte Jesus etter oppstandelsen.

Det var en stor dag for henne og de andre kvinnene. De begynte dagen i stor tvil, sorg og frykt, men den endte i tro, glede og frimodighet. De begynte dagen med å lete etter den døde, men ble funnet av den levende! Han møtte dem! Det var en troens dag, en lysets dag for Maria. En trøstens dag: "Frykt ikke!" "Forferdes ikke!"

"Han er ikke her…" Hvis ikke teksten hadde fortsatt, ville det ikke vært noen god nyhet. Da ville vel fariseernes og yppersteprestenes frykt for at Jesu legeme kunne bli stjålet, være vel begrunnet (Matt.27,64). Men nå var ikke Jesu legeme stjålet. Og engelens ord til kvinnen var ikke en fortvilet og trøstesløs opplysning om et forsvinningsnummer. Nei – det står noe mer. Det er en opplysning som får helvete til å gråte, ondskapens åndehær til å skjelve, Himmelen til å juble. Det er det som gir håp og lys til verden: "Han er oppstått som han sa…!"

Dette er garantien for at frelsesverket er fullbrakt. Han "er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre" (Rom 1,4). Tvert imot all verdens fornuft og visdom skal vi i seiersjubel få rope ut med Job: "Men jeg - jeg vet min gjenløser lever; og som den siste skal Han stå fram på støvet" (Job 19,25).

Kanskje du er motløs som de to disipler på vei til Emmaus etter Jesu korsfestelse. Den oppstandne Frelser åpenbarte seg for dem og ga dem brennende hjerter, idet Han opplot Skriften for dem. Senere stod Han midt iblant dem alle og sa: "Fred være med dere!" Vær frimodig! Jesus lever og er midt iblant oss med sin kraft!