Artikkel nr 4 fra blad nr 2-2001
Emne: Påske
"Jeg ser mitt skyldebrev til korset naglet blev"
Av Gunnar Holth.

I Bibelsk Tro nr 2/97 ble salmen "Jesus, dine dype vunder.." sitert. Den er skrevet av Johann Heermann, tysk prest og salmedikter.

I denne påskeutgaven av tidsskriftet vil jeg sitere en annen av hans salmer. Jeg nevner igjen at Heermann regnes som den første betydelige pasjons-salmedikter i den evangeliske kirke. Hans liv ble som en lang lidelse med mye sorg, mange personlige krenkelser og mye sykdom.

Men midt i alt var hans grunnholdning: - Hold deg alene til Guds Ord! - Han leste også flittig teologisk litteratur fra middelalderen, bl.a. en bok av den evangeliske presten Martin Moller.

Denne boken ble av stor betydning for Heermann og hans salmediktning.

- Salmen er oversatt av Brorson, bearbeidet og forkortet av Wexels og noe forandret av Landstad. At denne sentrale trøstesalmen ikke er funnet verdig en plass i Norsk Salmebok, er trist.

Brorson så det annerledes. Han tok den inn i heftet "Nogle salmer om troens grund".

- For min del er den stadig til hjelp for mitt trosliv.

1. Hvorhen skal jeg dog fly
fra lovens tordensky
med mine synder mange?
Hvor skal jeg trøsten fange?
For hele verden vide
ei lette kan min kvide.

2. O Jesus hør du meg!
Med hjertens sorg til deg
jeg på ditt ord fremtreder,
meg ved din nåde gleder.
Og tror hva du forjetter:
Ditt blod min synd utsletter.

3. Jeg arme dødens barn,
så fast i syndens garn,
til deg i troen haster
og i din favn meg kaster,
i nådens dyp jeg senker
den kval som hjertet krenker.

4. Jeg ser mitt skyldebrev
til korset naglet blev,
og i din grav i haven
der er min synd begraven
til evig skjul og gjemme -
Hva skulle da meg skremme?

5. Jeg meget trenger til,
men Gud skje lov som vil
for meg langt mere være
enn hjertet kan begjære.
Min kraft i deg jeg finner,
hos deg min sorg forsvinner.

6. Om Satans hele makt
seg hadde mot meg lagt
for meg fra deg å skille,
de fikk ei hva de ville,
for du har seiren vunnet,
ditt blod for meg har runnet.

7. Men bøy, o sjelevenn,
min hjertens hu derhen
at jeg må alt forsage
som meg fra deg vil drage,
og alltid her i live
ditt legems lem forblive.