Artikkel nr 6 fra blad nr 2-2001
Emne: Dikt
Å min Gud, du er god
Av Olav Nergård.

1. Jeg fortrøster meg til
at det ene du vil
er å redde min sjel ifra dommen.
Du oppfylte Guds bud,
og du sonet for Gud
all min synd og min skyld helt fullkommen.

2. Du beviste jeg er
deg uendelig kjær,
mye mer enn jeg fatter og aner.
Ved ditt blod er jeg satt
– med all synd helt forlatt –
inn i dine – de evige planer.

3. Uten dyd eller dåd
ble jeg frelst ved ditt råd,
ved en evig fullkommen forsoning.
Ved din hellige makt
er den evig fullbrakt,
etter Bibelens klare betoning.

4. Intet språk eier ord
for den sannhet vi tror.
Ingen tunge kan tolke her nede
hva du da har beredt.
Vi er ett, evig ett,
ja, for bruden er himmelen rede.

5. Å min Gud, du er god.
Takk for soningens blod!
Herre Jesus, ved din åpenbaring
får jeg se at jeg har
just deg selv som forsvar.
Å, det er meg en salig erfaring!