Artikkel nr 5 fra blad nr 3-2001
Emne: Åndssituasjonen
Nådegave til å prøve åndene, om de er av Gud
Av Einar Kristoffersen.

I dag er det særlig vanskelig å gjøre dette, for vi er nok midt oppe i den tid og åndssituasjon som Skriften profeterer om, da "de ikke skal tåle den sunne lære. men ta seg selv lærere i hopetall." 2 Tim 4,3.

Skjult under slagord som "Guds barns enhet", og "kristen broderkjærlighet," bl.a., inntar djevelen tronen i mang en menighet i dag. Ingenting skal lenger prøves på Guds ord, men bare på om vi elsker hverandre, og om det tjener denne kjærligheten. Ja, det er riktig et kunstgrep i fra djevelen dette, når det som skal være den troende forsamling i verden, er blitt et skjul og et redskap for ham. Da har han satt seg på Guds trone, i Guds tempel. Mange skal gi templet for Den Hellige Ånd, sitt hjerte (1 Kor 3,16), til djevelen i den siste tid. (2 Tess 2,3). Frafallet fra troen skal bli stort i følge ordet! Det alvorlige, og uendelig triste ved dette, er at det virkelig er troende det tales om. En vantro/ikketroende kan jo selvsagt ikke falle fra troen.

De som ennå taler som Guds ord i troens saker, blir skilt ut og isolert som "dømmesyke", "sekteriske", "svermeriske", osv. Så får djevelen føre denne store mengden på den brede vei til fortapelsen, alt mens de synger sanger om himmelen.

Det finnes ikke annet åndelig lys her i verden, enn Guds ord. Når mennesket forlater det, eller ikke får del i det, ja så er det i mørket og vet ikke hvor det går hen. Enhver som gir seg inn på denne veien, vil selv bli et redskap til avkristning av sine medmennesker.

Legg merke til den store skare av predikanter i dag, som taler imot læren, imot det å holde fast på Guds ord alene, og stempler det som fariseisme og død gudsdyrkelse. Nei, det er "kjærligheten" og "toleransen" og "åndsopplevelser" det kommer an på, sies det. Men hva det virkelig kommer an på, det er at Jesus selv levendegjøres for ditt hjerte, gjennom og ved sitt ord, slik at du kan vitne om, at du nå har fått samfunn med Skriftens Jesus.

Den som ikke vil bli forført her i dag, må rope til Jesus om lys, og være villig til å bøye seg, og ikke minst, ta konsekvensene av det han da vil få se. For Jesus vil mer enn gjerne være lys for den som kaller på Ham i sannhet. Han er det sanne lys, og i dette lys ser vi lys. Salme 36,10.

Land! Land! Land! Hør Herrens ord!