Artikkel nr 9 fra blad nr 3-2001
Emne: Bokmelding
I Åndens helliggjørelse
Av Kristoffer Fjelde.

BOK:
I Åndens helliggjørelse
Carl Olof Rosenius
Arven forlag
176 s, kr 125,-

Vi har fått en ny, svært verdifull bok av Carl Olof Rosenius: "I Åndens helliggjørelse". Her føres vi bl.a. inn i "hovedbetingelsen for alt sant kristenliv på jord". Altså "selve nøkkelen"!

Denne boka er av mer enn én grunn bemerkelsesverdig. En tidligere utgave med samme tittel kom i 1945. Men denne nye utgaven er betydelig supplert fra originalkilden: "Samlade Skrifter". I stor grad er det også en ny oversettelse. Og alt i ny språkdrakt.

Her blir leseren også ført inn i betydelig, dypere bibelsk lærdom som tidligere ikke var tatt med.

Et eksempel på dette er avsnittet "Død og oppstanden med Kristus". Avsnittet innledes med Kol 3:1-4: "Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd…...Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet".

Rosenius kommenterer: "Hva er så dette, å "ha oppstått med Kristus"?……. Jovisst er det sant at Kristus så fullkomment har dødd og oppstått i vårt sted. At vi i Guds øyne alle er døde og har stått opp rettferdige i ham…. Men det er ikke det som er meningen her. For her anvendes Ordet på oss, og taler om den oppstandelsen som er skjedd i oss ved Kristus, for Paulus sier "gjennom troen", Kol 2:12."

Dette var ikke tatt med i den tidligere utgaven med samme tittel. Og det er betegnende for hvor lite det forkynnes og er kjent, det som her neves om Bibelens ord om korsfestelsen, begravelsen og oppstandelsen, hvor Ordet anvendes på oss. For eksempel Gal 2:19-20, Rom 7:1-6 og flere steder i Rom 6, bl.a. v.8, i tillegg til nevnte Kol 3:1-4.

Det samme har skjedd under avsnittet "Han skal vokse, jeg skal avta". Her er nå tatt med originalkildens dype og lærerike budskap om Job som i sin velmakts dager tenkte: "I mitt rede skal jeg få dø, og mine dager skal bli tallrike som sand". Vi ser hvordan det ene redet etter det andre, "hjelpestøttene" som han prøvde å holde på, ble ødelagt. Men hvordan Job, når alt dette var revet bort, fikk dobbel velsignelse og nåde.

Og flere liknende eksempler.

Luther fikk se at det frafall som skjedde fra evangeliet tilbake til den romerske gjernings-kristendommen, hadde først og fremst sin grunn i læren om hvordan vi kommer til troen, altså omvendelsen.

Her har vi nettopp en sterk lærebok om hvordan vi kommer til – og forblir – i troen, om helliggjørelsen og om et bibelsk liv i hjem og på arbeidsplass.