Artikkel nr 10 fra blad nr 3-2001
Emne: Bokmelding
Mellem liv og død
Av Terje Thorsen.

BOK:
Mellem liv og død
Hans Erik Nissen:
LMs Bibelskoles Elevforening, 1998
163 s, kr 120,-

Boka er et utvalg av Hans Erik Nissens lederartikler i ”Båndet”, som igjen er elevbladet ved Luthersk Missionsforenings højskole i Hillerød. Den er skrevet på dansk, men er likevel lett leselig.

Nissen skriver aktuelt og sentralt. La det være sagt: dette er etter mitt skjønn sjelesorg og veiledning av ypperste merke. Som mangeårig forstander på Højskolen og et aktivt forkynnerliv, har han et vell av innsikt og erfaring å øse av.

Her er noen overskrifter:

Hverdagsdragt – højtidsdragt
Min kristendom eller min Kristus
Guds vej gennom anfektelsen
Trængselen – velsignelsens kongevej
Skriget over Sodoma
Syng om korset
Vejen til vekkelse

Et særpreg ved boka er den sterke Kristusfokuseringen. I kapittel etter kapittel møter vi denne.

Jeg anbefaler boka og ønsker at den må bli lest av mange. Den som tar seg tid til det, er jeg forvisset om vil bli beriket av Gud.

Boka kan kjøpes fra:
Bibelsk Tros kassettjenste, postboks 116, 4395 Hommersåk, tlf. 51 68 90 31.