Artikkel nr 2 fra blad nr 4-2001
Emne: Andakt
Synd av vanvare
Av Kjell Dahlene.

"Tal til Israels barn og si:
Når noen synder av vanvare
mot et av Herrens bud og gjør noe
som han har forbudt å gjøre…"
(3 Mos 4,2)

Synden har mange former. Her tales det om synder av vanvare. Det er synder som ikke var villet, men kom før en visste ordet av det. Vi gjorde synden før vi hadde tenkt. Ord som såret ble sagt og først etterpå forstod en skadevirkningen. Ikke alltid ser en synden, men må bli gjort oppmerksom på den av andre.

Hvordan forholder det seg med slike synder. Er de farlige? Er de noe en bør vie oppmerksomhet?

Få ting får fram syndens dybder i oss som synden av vanvare. Det urene kildespring i vår syndige natur kommer for dagen.

I den gamle pakt skulle de ofre for synder som ble gjort av vanvare. Disse syndene var virkelig synder og førte til skyld. Herren overså ikke slik synder. "Du har satt våre misgjerninger for ditt ansikt, vår skjulte synd i ditt åsyns lys" (Salm 90,8). Syndene av vanvare måtte renses bort. Ofrene skulle sone synden. Herren åpnet veien for tilgivelse for synder som var gjort av vanvare (3 Mos 4,20).

Alle ofrene i den gamle pakt pekte fram mot Jesu fullkomne offer på Golgata kors. Vi trenger tilgivelse og renselse for synder av vanvare, ubemerkede og ofte skjulte synder. "Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!" (Salm 19,13)

Med alle våre synder, bevisste og ubevisste, får vi komme til Jesus i bekjennelse. "Hold alltid korte regninger ved Gud", sa Fredrik Franson. Ikke vent med å komme fram med dine synder slik at de kan bli tilgitt og du renset. "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet" (1 Joh 1,9).