Artikkel nr 7 fra blad nr 4-2001
Emne: Bokanmeldelse
Overgitt til Herrens Ord
Av Olav Hermod Kydland.

BOK:
Jan Bygstad:
"Overgitt til Herrens Ord"
Lunde forlag 2001
295 s., kr 220
Boka kan kjøpes fra Bibelsk Tros kassettjeneste

De gamle stier

Den kjente teologen og bibellærer, Jan Bygstad, har kommet ut med en ny bok kalt: "Overgitt til Herrens Ord". Det er en samling av bibeltimer, foredrag, taler og innlegg som han har holdt ved forskjellige anledninger.

Det er med stor forventing en gir seg i kast med boka til Bygstad, og en blir ikke skuffet. Her er mye godt stoff som en kan både si ja og amen til.

At Bygstad er en evangelisk-luthersk teolog, preger hele boka. Skriftens verbalinspirasjon og autoritet poengteres på en grundig og sterk måte, og betydningen av de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter fremheves forbildelig.

Det er ikke ofte at en nå for tida blant teologer og prester finner slik et markert bibelsyn hvor Skriftens troverdighet og klarhet understrekes som i denne boka. Bygstad tar oppgjør med den historisk-kritiske metode og forskning og avviser all historisk-kritisk teologi. Bibelen er Guds hellige ord gitt ved mennesker som Gud hadde kalt og utrustet ved sin Hellige Ånd.

Dette grunnsyn preger bibeltimene både fra GT og NT hvor Bygstad tolker Guds Ord som lov og evangelium og legger vekt på forholdet mellom Det gamle testamente og Det nye testamente. Augustins ord siteres med tilslutning:" Det nye testamente ligger skjult i Det gamle testamente og Det gamle testamente er åpenbart i Det nye testamente". Med andre ord avvises den historisk-kritiske tanke om at Det gamle testamente må tolkes ut fra dens egne premisser.

Noe av det viktigste i boka er analysen av forholdet innen kristenheten og Den norske kirke.

Bygstad siterer den tyske teologen N. Niebuhr som sier så treffende om det moderne menneskes religion:" En Gud uten vrede lar mennesker uten synd ved hjelp av en Kristus uten kors få komme inn i en evighet uten fortapelse". Den norske kirke er i en dyp krise ,hevder forfatteren først og fremst fordi den er i krise i forhold til Bibelen:" Den norske kirke er ved å forfuske, forlate og delvis forkaste Bibelen som grunnlag, og er dermed selv i ferd med å rives i stykker". – Det er sterke ord, men jeg tror det forholder seg slik for Guds folk er helt avhengige av Guds ord i tro og liv Derfor er det bare en ting som kan hjelpe: Tilbake til Bibelen! Det trengs en fornyelse av Guds folk i dag, men som Bygstad peker på så skjer aldri en fornyelse ved å finne på noe nytt, men ved å gå tilbake til kildene i Ordet. " Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør etter de gamle stier,…" Jer 6,16.

Jeg må innrømme at mye mer burde ha blitt nevnt i denne bokmeldingen, men dessverre tillater ikke plassen det. Jeg vil imidlertid oppfordre alle til å kjøpe boka og lese den. Den er etter mitt syn en av de mest betydelige bøker, på sitt område, som har kommet ut de siste åra. Den anbefales for både unge og eldre.