Artikkel nr 2 fra blad nr 5-2001
Emne: Andakt
Hør Ordet - bevar Ordet
Av Bent Kjøller Hansen.

Jesus er særdeles realistisk i sin forkynnelse. Han vet bedre enn noen annen hva som kan føre et syndig menneske til omvendelse og frelse: Guds ord! I Luk 11,28 svarer Jesus den kvinne som beundrer ham på grunn av hans undergjerning og tale: "Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!"

Det er Guds ord som setter skille mellom troende og ikke troende. Forskjellen på verdens - djevelens - barn og Guds barn viser seg i møtet med Ordet. Det er derfor av største betydning hvordan vi hører og leser Guds ord. At det mottas som Guds ord og ikke bare som ord som er formulert av mennesker. Og det må mottas i sin helhet.

Må bevare det

Vi legger merke til at Jesus ikke nøyer seg med å si: "Salige er de som hører Guds ord", og så setter punktum. Han tilføyer "og tar vare på det!" Det er her som i lignelsen om såmannen. Det ord som høres, men ikke går til hjertet, fører ikke åndelig vekst med seg. Annerledes går det dem som sammenlignes med den gode jord. "Det er de som hører Ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte", Luk 8,15.

I Rom 10,17 blir vi minnet om at "troen kommer da av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." I Heb 4,2 står det: "Det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det."

I Norden er vi, av Guds nåde, i den lykkelige situasjonen at vi daglig har mulighet for å lese i Bibelen, og på den måte få Guds ord forkynt i våre forsamlinger. Vi får lov å be om at vi må bevare Ordet i våre hjerter, så vi holdes åndelig i live.

Daglig mottakelse

Under ørkenvandringen måtte israelittene samle manna hver eneste dag. Det var Guds påbud. Slik ville han holde dem i live. Dag etter dag skulle det gjenta seg. Bare til sabbaten måtte det samles til to dager.

Likesom israelittene ble holdt i live ved den manna Herren sendte til dem fra himmelen, slik holdes vi åndelig i live ved daglig å motta Herrens ord. Jesus minner om at "de ord, jeg har talt til dere, er ånd og er liv". Han har gjort seg til ett med synden og tatt bolig iblant oss.

Hele Skriftens innhold er rettet mot Jesus. Hos ham finner den trette hvile, den engstelige fred, og den sultne mettes med gode gaver. Men først og fremst gir Ordet legedom og trøst til det menneske, som er tynget av synden. Ordet om at "Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd", er som en forfriskende kilde som sprudler i vårt indre.

Lykke på jord

Å høre Guds ord, og bevare det, er salighet på jord. Når vi skal forklare ordet "salig", karakteriserer vi det som en sinnstilstand, hvor vi er så lykkelige at det ikke er til å beskrive. Denne lykkelige tilstand har ikke sitt utspring i noe dennesidig. Det stikker meget dypere. I Rom 4,8 står det: "Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd."

Av dette forstår vi at "salig" er en åndelig tilstand i vårt nåværende liv. Det er ikke bare noe vi en gang skal bli.

Vi tenker lett: Kan det virkelig være sant? Et menneske som Herren ikke tilregner synd. Finnes det her på jorden? Vi må innrømme at vi med vår forstand har vanskelig for å tro Guds ord. For hvem er så lykkelig å stå i et slikt forhold til Gud at han aldri blir tilregnet sin synd? Det er den, sier Skriften, "som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult".

Legg merke til ordene. Det står ikke: Salig det menneske som Gud ikke finner noen synd hos. Men: "Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. "Det sies heller ikke: Salige er de som ikke har gjort urett. Men: "Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt."

Ubrutt barnekår

Hvor syndige og uverdige vi enn er i oss selv, får vi likevel lov til å stå i en stadig nåde og i et ubrutt barnekår hos Gud. Derfor: "Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!"

(Overs.: Terje Altin)