Artikkel nr 5 fra blad nr 5-2001
Emne: Bokmelding
Åndenes kamp
Av Kjell Dahlene.

BOK:
Poul Hoffmann:
Åndenes kamp.
Lunde Forlag 2000
113 sider

Rett inn i åndskampen!

Den danske forfatteren Poul Hoffmann har i mange år høstet anerkjennelse for sitt skjønnlitterære forfatterskap. Mange vil kjenne romanene hans om Moses, Noah, Markus, Joab m fl., men ved siden av dette har han blitt en profilert stridsmann i Guds rike. Han har engasjert seg i spørsmålet om Skriftens sannhet. Hoffmann tar på alvor at det ikke finnes avguder, men at det finnes åndsmakter knyttet til tilbedelse av avguder. Disse onde åndsmakter må avsløres og overvinnes i Herrens kraft, i Jesu navn og med et klart vitnesbyrd. I flere bøker har han tatt fram disse forhold. Ikke minst i Syner og seere og Profetier og profeter som kom i slutten 1970-årene.

Nå har "Åndenes kamp" kommet på norsk. Det er ingen samlet framstilling. Han kaller det "essay". Det er foredrag og artikler som setter søkelys på den åndssituasjonen vi lever i.

Boken er både rystende og befriende. Rystende når bilde av de onde og forførende ånder blir avdekket for oss, men befriende fordi Kristus kan løse alle djevelens bånd. Tiden som ligger foran oss, vil stille oss overfor kraftige kamper mot de hedenske åndsretninger som i større og større grad velter inn over oss. Derfor er det godt å vite hva dette dreier seg om.

Ikke minst har vi ansvar for at vårt land og folk ikke blir et lett bytte for disse åndskreftene. Hoffmann sier: "Moderne mennesker" er mer forsvarsløse enn noen annen generasjon i historien. De er oppfostret med en "vitenskapelig opplysning" som er mer naiv enn noen annen overtro som har herjet verden etter syndefallet. Denne tro er et kompleks av vrangforestillinger, der den mest inngrodde er at ånder i sin alminnelighet - og onde ånder i særdeleshet - ikke finnes."

Humanismen har opphøyet mennesket til Gud. Rasjonalismen har fått det til å tro på sin egen forstand og materialismen har fått det til å tro at det bare er det synlige som teller. Til sammen har de skapt en enorm tørst hos menneske etter "ånd" og de søker på alle mulige og umulige steder, bare ikke hos ham som kan stille tørsten.

Hoffmann viser hvordan spiritismens ånd viser seg i forskjellige former i vår tid. Okkulte helbredelser, levitasjoner (opphevelse av tyngdekraften), teleportasjoner (uforklarlig flytting av gjenstander), spiritismens betydning både i marxismen og i darwinismen der vi har med åndsmakter å gjøre.

Mest skjebnesvangert er det imidlertid at kirkens ledere sover og har sluttet å tro på onde ånder. Hoffmann sier: Tidsånden i kirken er som kullos, usynlig og luktfri. Den dreper så forsiktig at de som dør av kullosforgiftning aldri rekker å oppdage at de holder på å dø, eller at de dør.

Boken bør få mange lesere blant dem som vil være våkne i vår tid.