Artikkel nr 8 fra blad nr 5-2001
Emne: Trosblikk
Marta og Maria
Av Karl Magne Helgebostad.

Luk 10,38-42.
Marta i teksten vår ser ut til å ha vært den aktive ledertypen. Det var ikke noe galt i det. Hun glemte bare den stille stunda ved Jesu føtter. Arbeid og hvile hører uløselig sammen, om resultatet skal bli godt.

Maria ser ut til å ha vært den mer passive typen. Men hun fant i alle fall plassen sin ved Jesu føtter.

Når fikk Marta det så travelt på en gal måte? Det skjedde når Jesus var i huset. Det samme hender i dag. Har du lagt merke til hvor vanskelig det er å få ei stille stund over en åpen Bibel under et stormøte, under ei møteuke, ja, når det bare skal være et par møter på heimstaden din? Du som skulle komme heim til vennene med en frisk pust etter stormøtet, kommer heller veik tilbake med noen planer om at alt skal bli så mye bedre med deg fra nå av. Planene faller heller fort bort. De gode talerne og talene har kommet i stede for den stille stunda over en åpen Bibel. Da blir det galt. De gode talene skal, rett forstått, gjøre deg opptatt av Bibelen, så du blir glad i din Bibel.

Dette er alvorsord til talere og ledere i Guds rike i dag. De kan ikke vente at folk skal bil mer stille for Ordet enn de selv har blitt det. Dugelige folk i ledende stillinger i Guds rike er farlige folk om de ikke blir stille ved Jesu føtter. Forsamlingen blir så lett preget av Marta-uro eller likegyldighet, helst det siste til slutt.

Men også du som verken er taler eller leder, har det stort ansvar her. Det er lettere å spre Marta-uro enn Maria-sinn, bli stille over en åpen Bibel.

Hvordan vinne seier i denne skjulte strid, og over all synd ? Ta mye tid til å bekjenne synd for Herren som synd du er død fra for å leve for Jesus, med hele deg. Se 2 Kor 4,10-11; Rom 6,13 og 19, Rom 6,2-5 og Rom 12,1-2. Da svarer Herren med å lede stadig dypere inn i døden med Jesus, fra det gamle menneske, til liv for Jesus, og bli renset fra all urettferdighet. Slik skal du få komme igjen og igjen, få komme på ny, til seier over den synd som Jesus har frelst deg fra. "Det fører til helliggjørelse" (Rom 6,19). Da får du lyst til å være stille over en åpen Bibel!