Artikel nr 14 fra blad nr 5-2001
Emne: Kommentar
Terror og menneskesyn


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Guttorm Raen

Med rette er vi forskrekket over de terrorhandlinger som har kostet tusenvis av mennesker livet i USA. Det er også rett - som president Bush har gitt uttrykk for - at reaksjonen på dette blant mennesker som er opptatt av rettferdighet og frihet, innebærer krig mot ondskap. For det er bare menneskers ondskap som i bunn og grunn kan forklare at en får seg til å terrorisere andre, enten det skjer i større eller mindre skala. Det er ondskap understøttet av en fanatisk politisk og/eller religiøs ideologi - slik at en gir seg ut for å ha gode motiver. Men det er handlinger framskyndet av onde åndsmakter. 

Det er øvrighetens oppgave å straffe den onde gjerning i samfunnet (Rom 13,4). Derfor er det kristelig rett å støtte og om nødvendig delta i aksjoner for å straffe dem som er skyldige i, eller som oppfordrer til terrorhandlinger. 

Men vi må samtidig be om at de politiske ledere må gies visdom til å handle sindig og ta de rette avgjørelser, slik at det blir de skyldige som straffes, og at gjengjeldelsen ikke blir en ”overreaksjon” som rammer uskyldige. 

Når slike ting hender, bør vi på nytt tenke igjennom betydningen av det bibelske menneskesyn. Terrorisme er egoisme i høyeste potens - en har ingen respekt for mennesker som ikke deler eller støtter ens egen ideologi. 

Det bibelske menneskesyn er fint uttrykt av Elihu i hans ord til Job: ”Se, jeg er din like for Gud” (Job 33,6). Alle mennesker er skapt i Guds bilde, og har å gjøre med den hellige Gud - enten de tenker på det eller ikke. Det er ikke vår sak å ta oss til rette etter eget forgodtbefinnende om noen gjør eller representerer noe vi ikke liker. Alle mennesker er falt i synd, men er også adresse for Guds frelseskjærlighet i Jesus Kristus. 

Men vi bør ikke tenke at det er nok å framheve Bibelens menneskesyn bare i én akutt sammenheng. Skal det virkelig bli tale om respekt for mennesker og deres liv som Guds skapninger, må det gjøres gjeldende på alle områder. Ellers blir det et ”blaff” eller inkonsekvente holdninger. Et par eksempler: 

Hvorfor er det så få som sjokkeres over våre moderne feminister og deres støttespillere, som står for et menneskesyn som tar livet av over 15.000 barn før fødselen bare i vårt land? 

Eller hva med de enkeltpersoner eller grupper som trakasserer eller går løs på mennesker som ikke har hatt noe å gjøre med terrorhandlingene, bare fordi de tilhører samme religion eller folkeslag som dem som har begått ugjerningene? Vi skal ikke lukke øynene for det faktum at intoleranse og undertrykkelse ofte følger i islams spor, der den religionen får innpass, og at det står gudfiendlige åndsmakter bak (jf. artikkelserien om islam, som begynte i forrige nr.). Men de mennesker som er muhammedanere, er like mye mennesker for Guds åsyn som vi er, og mener vi de farer vill, skal de like fullt være gjenstand for den omsorg som hører kristen nestekjærlighet til. 

(Tilleggsbemerkninger til kormnentaren, se artikkelen om voldssamfunnet - G.R.)