Artikkel nr 8 fra blad nr 6-2001
Emne: Bokmelding
Guds Ords herlige egenskaper og virkninger
Av Gunnar Holth

Guttorm Raen:
"Lys over livsveien"
Om betydningen av Guds Ord.
En liten utlegning av Salme 119.
104 sider.
Utgitt av Stiftelsen "På Bibelens Grunn" - 2001.

Det er mange år siden nå. Tidligere rektor ved Fjellhaug bibel- og misjonsskole, Anders Hoaas, hadde flyttet til Røyse ved Tyrifjorden, og en ettermiddag hadde to av oss avtalt et besøk. Vi hadde et spesielt ønske med denne turen og slik var også programmet for besøket avtalt: Hoaas skulle lede oss gjennom Salme 119. Det ble en uforglemmelig ettermiddag og kveld - en opplevelse som har fulgt meg senere.

Etter dette besøket har Salme 119 betydd noe spesielt for meg. Av den grunn var det med glede og forventning jeg mottok nevnte bok, skrevet av Guttorm Raen. Denne salmen er det lengste kapitlet i Bibelen og emnet er Guds ord! Raen skriver så fint om dette. Jeg siterer fra forordet: "At Guds ord er emnet for den lengste salmen i Bibelen, er i seg selv en påminnelse til oss. Det viser hvor avgjørende det er at vi hører Guds ord og lar det få bestemme i vårt liv".

Han nevner videre at "dette er en lovsangssalme og samtidig en bønnesalme. Den er et vitnesbyrd og samtidig en læresalme. Den taler om hva Guds ord er, og hva det betyr for oss personlig i forskjellige situasjoner. Den lærer oss hva sann gudsfrykt er - og den gjør det ikke bare ved teoretisk undervisning, men ved at den veileder oss til å lytte til Guds ord, og leve etter det".

Forunderlig med Salmenes bok som bønnebok. De første kristne praktiserte dette i sitt bønneliv og brukte salmene flittig. Vi hører fra et slikt bønnemøte i Apg 4,23-31. Apostlene ba ved å sitere fra Salmenes bok. Det ble en sterk åndsmakt. Stedet hvor de var samlet skalv ...

Her kommer ord fra Guds hjerte, åpenbart i Guds ord til oss, og går til vårt hjerte. Og Guds eget ord bærer vårt hjertes tale tilbake til Gud igjen. Her kan en snakke om et Guds barns egentlige åndedrett: Innpust (Guds åpenbarte ord), utpust (våre ord - bønner).

Tilbake til Salme 119. I Israel lærte barna allerede i 5-års alderen Salme 119 utenat. De lærte alfabetet etter den. For denne salmen har en helt spesiell form. Den er kalt "Den gyldne ABC" og er inndelt i 22 avsnitt, etter det hebraiske alfabets 22 bokstaver. Hvert av avsnittene har 8 vers og hvert av versene i samme avsnitt begynner med samme bokstav. Rekkefølgen følger det hebraiske alfabetet. (Raen har i slutten av boken et tillegg hvor han har klart å gjengi salmens 22 avsnitt etter det norske alfabetets rekkefølge...!) Nevnes må også at så og si alle 176 vers inneholder en betegnelse for Guds ord. Boken gir en oversikt over betydningen av disse.

Det er alltid med forventning jeg leser det Guttorm Raen skriver, enten det gjelder artikler om aktuelle emner - eller bøker. Han er tankeklar og skriver godt. Han er en trygg Ordets veileder i ei åndelig forvirret tid. Han er en lærd og solid teolog og bibellærer som ikke bemektiger seg Guds ord, men lar ordet få makt over tanke og tro, liv og tjeneste. Hans intellektuelle utrustning og hans ydmyke innstilling og helhjertede tillit til Guds åpenbarte ord i Bibelen, gjør at han er en hyrderøst i vår tid. Og når han taler eller skriver, har det hele et tydelig sjelesørgerisk sikte.

- Denne boken innfrir alle forventninger. Det har vært oppbyggelig og inspirerende lesning. Raen har dessuten maktet å gi oversikter og vise sammenhenger som kaster lys over denne salmen og ellers mange andre deler av Bibelen.
- Jeg håper boken får mange lesere. En fin gavebok! Og - den kan gjerne brukes i studiegrupper...