Artikkel nr 9 fra blad nr 6-2001
Emne: Dikt
Smertens lønn
Av Olav Nergård.

Å tenk, jeg har
hans svar,
som bar
min synd og skyld og straff på seg.
Ved ham er himlens Gud min far.
Hans skrift og tale er meg klar.
Og hvem er salig? Det er jeg.

Så er han her
meg nær
især
når hjertets indre nød er stor,
når synden blir meg tung og svær
– den største byrden som jeg bær’.
Da løser han meg ved sitt ord.

Han kom hit ned
og stred
og led,
som menneske og som Guds Sønn,
til full forsoning i mitt sted.
Slik er han selv mitt liv, min fred.
Og slik er jeg hans smertes lønn.