Artikel nr 14 fra blad nr 4-2003
Emne:
Kom ut fra henne, mitt folk!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Per Bergene Holm

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18,4

Kapittel 46 i første Mosebok forteller om Jakob som reiser til Egypt med hele sitt hus. Det var det forferdelig grove hedenskapet i Kana’an som var bakgrunn for at Jakob skulle dra dit med alle sine og være der. Slik skulle israelittene være skjermet fra den ugudelige påvirkningen som fant sted i Kana’an. Og når kana’aneerne hadde fylt sitt syndemål, skulle Israel vende tilbake og straffe dem og erobre landet og ta det i eie, mens kana’aneerne skulle utryddes av jorden. De hadde mistet sin rett til å leve på grunn av sin synd. Så alvorlig ser Gud på synden.

La oss stanse litt for det faktum at Gud sørget for at hans folk ble skjermet fra ugudeligheten og forfallet i Kana’an. Det var nødvendig for at folket skulle bli bevart som Guds folk. Slik er det også i dag. Skal vi bli bevart som Guds folk, så må vi leve avskjermet fra verden og dens ugudelighet. For dens innflytelse er i dag så sterk at den vil ødelegge oss som folk, hvis vi ikke avskjermer oss fra den.

Gud måtte hente Lot ut av Sodoma. Han skulle aldri bodd der. Byen og dens ugudelighet og umoral var livsfarlig for ham selv og for hele hans families åndelige tilstand.

«Gå ut fra henne!» Slik taler Gud i Johannes Åpenbaring. Når frafallet og forfallet blir så stort at ugudeligheten trenger seg på oss om vi vil eller ikke, da er tiden inne til å gå ut, til å avskjerme seg fra den. Jeg tenker på fjernsyn, aviser, blader, skoler og verdslig lag. Det kommer en tid for et folk, for en by, hvor den ikke lenger kan reddes. Hvor forfallet er gått for langt.

Jeg er redd det er gått slik i mange miljøer i Norge. Da er ikke tiden inne til å infiltrere for å evangelisere og vinne, men til å flykte. Men da er det nettopp mange som slår seg sammen med verden, som vil være med i verdslige lag, foreninger og sammenkomster – for, som de sier, å evangelisere og vinne dem for Jesus. Men det går som med Lot. I flere år har mange kristne organisasjoner i Norge hatt denne strategien. De vil vinne verden der verden er. Og hva ser vi? Jo, det er verden som vinner de kristne. De kristne verdsliggjøres i sinn og tanke, ikke omvendt! Nei, nå er det tid til å gå ut, til å berge seg fra frafallet. For vi lever i et folk som står under Guds dom.