Artikkel nr 3 fra blad nr 5-2005
Emne: Andakt
Bevar meg

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Nergård.

Jag Satan på dør
-og de tvilende tanker
som kommer så snikende inn over meg!
Jeg går som på glør
hvis jeg samler og sanker
på noe som ikke er gitt meg fra deg.
Bevar meg i nåde!
Å, må du få råde
her over mitt sinn, så jeg virkelig både
kan elske deg helt og korsfeste mitt ”Jeg”.

Å Herre, så dvel
her hos meg slik du lover,
og bruk meg og dann meg og led du min gang.
Å, redd du min sjel
i all evighet over.
Å, la meg få se deg og still du min trang.
Ja, la meg i Ordet
få se i den store
forløsning og frelse og soning du gjorde.
Bevar meg i gudsbarnets stilling og rang.

Og så skal jeg stå
på den evige stranden,
og prise deg, evige frelser og Gud.
La allting forgå
- jeg har deg, ingen annen
til liv og til frelse. Jeg står i ditt skrud
for dommerens skranke.
Å, salige tanke!
Å, mitt hjerte: Nå kan du opphøre å banke!
Og døden kan komme med avskjedens bud!
(Fra diktsamlingen: Alt i Jesus)


>
Artikkel nr 3 fra blad nr 5-2005
Emne: Andakt
Bevar meg

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Nergård.

Jag Satan på dør
-og de tvilende tanker
som kommer så snikende inn over meg!
Jeg går som på glør
hvis jeg samler og sanker
på noe som ikke er gitt meg fra deg.
Bevar meg i nåde!
Å, må du få råde
her over mitt sinn, så jeg virkelig både
kan elske deg helt og korsfeste mitt ”Jeg”.

Å Herre, så dvel
her hos meg slik du lover,
og bruk meg og dann meg og led du min gang.
Å, redd du min sjel
i all evighet over.
Å, la meg få se deg og still du min trang.
Ja, la meg i Ordet
få se i den store
forløsning og frelse og soning du gjorde.
Bevar meg i gudsbarnets stilling og rang.

Og så skal jeg stå
på den evige stranden,
og prise deg, evige frelser og Gud.
La allting forgå
- jeg har deg, ingen annen
til liv og til frelse. Jeg står i ditt skrud
for dommerens skranke.
Å, salige tanke!
Å, mitt hjerte: Nå kan du opphøre å banke!
Og døden kan komme med avskjedens bud!
(Fra diktsamlingen: Alt i Jesus)