Artikkel nr 3 fra blad nr 6-2005
Emne: Julesang/salme
Midt i hårdest vinter
Av Gunnar Holth.

Julesalmen som siteres nedenfor, er skrevet av den britiske dikteren Christina Georgine Rosetti 1830-1894. Det er skrevet om henne at hun var svært vakker og en avgjort kristen. Hun fikk tilbud om ekteskap, men avslo, da de som ville ha henne, ikke delte hennes kristne tro.

Hun ble etterhvert en kjent og æret forfatter både i prosa og poesi. Hennes lyrikk er høyt verdsatt, ikke minst denne julesalmen. Hun skrev den omkring 1872, og originaltittelen er "In the bleak mid-winter". Vi siterer etter en oversettelse av Svein Ellingsen. (Det finnes også en nynorsk-oversettelse av Trygve Bjerkrheim: "I den kalde vinter".)

I dette nummeret av Bibelsk Tro tar vi også med en annen julesang av Rosetti: "Kjærleik kom til jordi". Originaltittelen er "Love came down at Christmas". Også den er oversatt til nynorsk av Trygve Bjerkrheim, og det er denne vi siterer. Det gir for øvrig god mening når en stiller sammen disse to satsene av Ellingsen/Bjerkrheim: Midt i hårdest vinter - Kjærleik kom til jordi!

Midt i hårdest vinter
skjedde det en gang:
Som i jern lå jorden
under vindens sang,
sneen la et teppe
over iskald jord,
midt i hårdest vinter
ble Maria mor.

Han som skulle fødes,
var Guds egen Sønn.
Hvor var husrom? Ingen
hørte Josefs bønn.
Men en stall ble åpnet
for de to til sist,
og Maria fødte
Herren Jesus Krist.

Engler og kjeruber,
kledd i himmelsk drakt,
kunne ha vært samlet
rundt ham og holdt vakt.
Men ved krybben ser vi
ingen englehær.
Josef og Maria
kneler stille der.

Hva kan jeg vel bringe
med meg inn til ham?
Hvis jeg var en hyrde,
gav jeg ham et lam,
hvis jeg var en konge,
gav jeg gull. Men nå?
Hva har jeg? Et hjerte-
rom det skal han få.

--

Kjærleik kom til jordi,
guddomskjærleik første jol,
kom til oss i Kristus.
Han er sjølv Guds kjærleiks sol.

Han me høgt vil hylla.
Himmel-kjærleik fødd til jord.
Jesus vil me hylla,
at han kom og vart vår bror.

Kjærleiks-eld skal brenna
bjart i barmen din og min.
Avglans av den elden
som i jolekvelden skin.