Artikkel nr 2 fra blad nr 1-2006
Emne: Andakt
Om en liten stund
Av Stein Ingvar Kalviknes.

Joh 16,16: "Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal dere se meg..." v.20: "Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede!".

Denne teksten er en del av Jesu avskjedstale til sine disipler. Ikke lenge etter at Jesus hadde sagt disse ordene, opplevde disiplene dramatiske døgn. De ble vitne til at Jesus ble tatt til fange, torturert og ydmyket, korsfestet og begravd. De gråt i stor fortvilelse og sorg. Den tredje dagen sto Jesus opp igjen fra graven, slik som han hadde sagt. Det tok tid før det virkelig gikk opp for disiplene at Jesus var oppstått og levde. Men etter hvert ble sorgen og smerten erstattet med glede og lovsang, akkurat som Jesus hadde sagt dem. Ordene fra Jesus, "om en liten stund", gikk i oppfyllelse. Da Jesus hadde blitt borte for disiplene en liten stund for å lide, dø i synderens sted på Golgata og stå opp igjen, ble disiplenes sorg og smerte vendt til glede, en glede ingen kunne ta fra dem; ingen motstand, lidelse, forfølgelse eller martyrdød. I sannhet var det "en liten stund". Slik er det også i dag.

Ordene fra Jesus "Om en liten stund", har i det siste talt til meg. "Om en liten stund" er barndomstiden, ungdoms-tiden og manndomstiden for den enkelte over. "Den gamle må dø og den unge kan dø" sier et ordtak. Det er sant, hvis ikke Jesus kommer i skyen før han klipper vår livstråd her nede. Derfor er det viktigste av alt her i livet at vi lever slik at vi er rede om Herren klipper livstråden vår eller kommer i skyen for å hente sine. For "om en liten stund" er frelsens dag over. Da er det for sent å bli frelst. Da er muligheten over. Da vil alle som ikke har tatt imot Jesus, gå evig fortapt. Men i dag sier Guds ord: "Se, nå er frelsens dag!" (2 Kor 6,2b) I dag er frelsens dag. I dag gir Gud frelse og nytt liv til alle som vender om og tar imot Jesus. Har du tatt imot Jesus? I Joh 5, 24 sier Jesus: "Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet". I Joh 1, 12 sier han: "Men alle dem som tok imot Jesus, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn". I 1 Joh brev 5,11-12 står det: "Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er dette er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn". Den som tror på Jesus, han har allerede her og nå liv i hans navn. Han er frelst og rede til å møte Gud.

Du, "om en liten stund" er alt misjonsarbeid over. Da er det slutt på mulighetene til å drive med leirer, møter, vitne/forkynne omvendelse og syndenes forlatelse i Jesu navn. Da er de åpne dørers mulighet forbi. Da har vi ingen mulighet til å peke på Jesus, opphøye Jesus som er veien, sannheten og livet for våre ektefeller, barn, familier, naboer, arbeidskollegaer, nabofolket vårt på Kolahalvøya i Russland eller andre folkeslag. For da er nådens tid over, den tid Gud har gitt sitt folk til å være med å vinne mennesker for Kristus og himmelen. I 2 Kor 6,2b står der: "Se, nå er nådens tid". I dag har vi fått nåde til å så den gode sæd som bærer frukt. I dag har vi fått anledning til å sende forkynnere og misjo-nærer til de av våre søsken og brødre som enda ikke har fått høre evangeliet. I dag har vi fått anledning til å gi og be. Hvordan bruker vi dagen Gud har gitt oss? Bruker vi den lille stunden vi har fått til å fremme Hans rike eller til egen nytelse? Måtte Gud få stelle slik med oss at han kan få bruke livet han gav oss, tiden han har gitt oss og alt vi har fått å forvalte, til å fremme Guds rike, mens det er nådens tid.

"Om en liten stund", kommer Jesus igjen og skal hente sin dyrkjøpte brud til himmelen. Da skal alle Guds barn forvandles i det de rykkes i sky, og bli ham lik. "For vårt hjemland er i himmelen. Derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg". (Fil 3,20-21.)

Tenk en "liten stund" i dag over hva du har fått del i, du som lever i samfunn med Jesus. Guds folk har en herlig fremtid - en herlig dag i vente. Livet som kristen her på jord er ikke noen dans på roser. Jesus sier at her skal Guds folk oppleve trengsler, motgang, hån, sorg og lidelse. Akkurat som disiplene opplevde å bli plaget og slått i hjel, er det mange kristne søstre og brødre som opplever martyrdøden i dag. Men "om en liten stund" er lidelsen, smerten, sorgen, hånet og all motgang mot Herrens venner forbi. Da skal deres smerte og sorg, vendes til evig glede og lovsang. Da skal alle Guds barn prise Jesus med en løyst tunge, som ikke er smittet av synd, for frelsen full og fri i evighet.

La oss ikke glemme i denne ventetiden at han som sa "om en liten stund", han har også sagt at han vil være med oss alle dager, både de vonde og gode dagene, mens vi venter på Ham. La oss derfor tjene Herren med glede i denne nådens tid og på denne frelsens dag. For "om en liten stund" skal vi få sitte til bords i bryllupssalen sammen med Jesus og alle frelste fra alle folk og nasjoner.