Artikel nr 3 fra blad nr 1-2016
Emne: Dikt
Ordet tolkes


Av Olav Nergård

Ordet tolkes
Å, se nå blott:
Alt godt
er fått
til liv og salighet i Ham,
Ã, hvor Guds sønn er misforstått,
foraktet, spottet og forrådt,
som bar din synd og skyld og skam,
som offerlam.

Ja, han er nær
just her,
især
Når Ordet tolkes deg. Så fly
til ham aldeles slik du er!
Din synd og skyld og dom er svær,
Men se hva Jesus må bety,
og kom på ny!

Å, se deg fri
deri
og gi
ham hjertet ditt slik som du er.
Hva har all verden her å si
når dette livet er forbi?
Nei, fly til Jesus nå og her!
Han er deg nær.

Det er fullbrakt!
Betrakt
hans makt
som nå har gitt deg nädens kall.
Du vet deg dømt og ødelagt,
men se nå hans forsoningspakt,
som har opprettet dine fall
foruten tall.

Han, smertens mann,
er sann
og kan
nå gi deg liv og barnekär.
Han satte nemlig alt i stand
til frelse for deg. Se på han!
Se hans fullbrakte verk som står
om alt forgår.