Artikkel nr 3 fra blad nr 3-2006
Emne: Dikt
Vær velsignet, nådetrone
Av Arnulf fra Løwen (d. 1250).

Vær velsignet, nådetrone
Tusen ganger at du var
Villig synden å forsone
Som deg selv fortørnet har!
Å hvor fyller himmelsk lyst
Takk og kjærlighet mitt bryst
Når jeg ved ditt kors betenker,
Jesus, hva din død meg skjenker!

Kom, min lege, å forbinde
Mitt det knuste sinn og mot!
La mitt arme hjerte finne
Redning i din død, ditt blod!
Ta den hele skade bort
Som meg Adams fall har gjort,
Og som jeg ved synd har øket
- La min skyld helt være strøket!

Skriv meg Jesus, dine vunder
Og din død i sjelen inn.
Så jeg ser deg alle stunder
På ditt kors som Frelser min!
Du alene kan på jord
Hjelpe meg med nådens ord
Her for dine føtter bøyet
Blir mitt hjerte trøst tilføyet.

Disse føtter vil jeg holde
Som min sjels den faste stavn,
Mine hender vil jeg folde
Og deg tage i min favn.
La meg finne ly og le
Under dette livets tre
Si: La sorgen borte blive,
Jeg vil all din synd tilgive!