Artikkel nr 3 fra blad nr 4-2006
Emne: Sang
Golgata
Av Trygve Veggeland.

Egen melodi

Golgata – du er meg kjær
Der Gud i Kristus kom oss nær.
Der synda fekk sin harde dom –
så me til Gud kan venda om.

Ingen kan det fatta rett –
Ingen har til botnen sett
kva Gud har ofra i sin son
for oss å gjeva evig von.

Eg står så stille ved din kross
der Jesus gav sitt liv for oss.
Der stig ein takk, ei undring stor
som ikkje seiast kan med ord.