Artikkel nr 7 fra blad nr 4-2006
Emne: Dikt
Jeg går i dødens daler
Av Olav Nergård.

Mel.: Nu hjertelig jeg lenges

Jeg går i dødens daler.
Jeg kjenner syndens makt.
Men du min Herre taler
ditt ord: Det er fullbrakt.
Så kan all verden trykke
og gjøre meg så trett,
for da er du min lykke.
Min vei er lys og lett.

Så gå en dag ad gangen,
med kraften fra ditt ord.
Snart skal jeg synge sangen
med jubel i det kor
som synger for din trone
I himlens rene glans.
Der har jeg livets krone.
Der er min seierskrans.

(Fra ”I Herrens hånd”)