Artikkel nr 12 fra blad nr 4-2006
Emne: Småstykke
Gud er vår Frelser
Av Øivind Andersen.

Guds Sønn er blitt vår frelser ved å bli menneske og gå inn under alle de kår som hører menneskelivet til. Blant de mange ord i Det Nye Testamente jeg kunne henvise deg til, skal jeg bare peke på to ord fra Hebreerbrevets annet kapitel: “Ettersom da barna har del i blod og kjød, fikk også han del i det på samme måte. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.”

Dette innebærer at Guds Sønn, Menneskesønnen, har tatt på seg det hele og fulle ansvar for alle dine og mine synder. Han gjorde opp, på Golgata kors, hele regnskapet overfor Gud for dine og mine synder!

“Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.”

Videre sier ordet at alt det som vi burde ha vært og gjort, men ikke er og ikke kan være på grunn av vår synd, alt dette har Jesus vært og gjort for oss, slik at det gjelder overfor Gud som vi skulle ha gjort det selv!

Jesus er Gud-menneske. Og Gud-mennesket gjør Gud-menneskelige gjerninger. Det forklarer hvorfor Jesu gjerning har så stort verd for oss. Alt det Jesus har gjort, det har Gud gjort. Og det Jesus har gjort, har også et menneske gjort, et menneske som gjør det på dine og mine vegne.

Jesu verk er på en og samme tid både Guds gjerninger og menneskeslektens gjerninger. Det er Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Derfor gjelder alt det Jesus har gjort både for Gud og for oss! Slik er Jesus!

Skal du svare sant på spørsmålet: Hvem er Jesus?, kan svaret bare bli dette: Jesus er min Frelser! Gud har selv i ham frelst meg fra min synd og gitt meg rett til evig liv.