Artikkel nr 7 fra blad nr 5-2006
Emne: Småstykke
Guds fulle rustning
Av Øivind Andersen.

”Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.” Ef 6,13. Gud har gitt oss en rustning som svarer til motstanderen, hans makt og innflytelse.

Ut fra oss selv og våre egne forutsetninger har vi ikke noe å sette opp mot ondskapens åndehær. Derfor gjelder det å ta rustningen på og gjøre bruk av den!

Uten denne rustningen er vi prisgitt den innflytelse som vi er omgitt av her i verden. Vi kom til å gli med strømmen. Særlig gjelder det å være våken for alt såkalt nytt som vil trenge seg inn i vårt kristenliv og i vårt arbeid i Guds rike! Ordet ”moderne” er et satanisk ord i kristen sammenheng.

Her gjelder det nettopp å gå tilbake til utgangspunktet, til Jesus Kristus selv! Det er i Herren vår styrke er. I ham er også den rustning vi blir bedt om å ta på oss.

(Fra ”Ved kilden”, 19. oktober)