Artikkel nr 8 fra blad nr 5-2006
Emne: Dikt
Gud har eit mål med ditt liv!
Av Trygve Bjerkrheim.

Gud har eit mål med ditt liv,
ein vilje med vegen du går.
Ein plan alt i æva han la:
å føra deg fram til sin vår.

Livet har meining og mål.
Nei, ikkje i blinde du går.
Og Jesus legg lys på din veg.
Det evige heimland du når.

Gud har eit mål med ditt liv.
So lat han få velja din veg.
Du går mot ein æveleg vår.
Og ferdi skal lukkast for deg.