Artikkel nr 8 fra blad nr 6-2006
Emne: Småstykke
Han venter på deg!
Av Axel Remme.

Tilværelsens usynlige realitet fortjener større oppmerksomhet enn den til vanlig blir vist hos de fleste. Den skjulte virkelighet har trange kår i en materielt overmettet tid, hvor fokus står på det en kan eie og nyte.

Men mange aner nok at gudsdimensjonen i livet lider av slett omsorg. Så mangt har forhindret så mye når tanken var der om å gi gudsbildet sitt den fortjente åpne erkjennelse. I stedet for stadfestende utsagn i pakt med det åpenbarte Guds ord, ble tilværelsens viktigste side og sannhet fortrengt, for mange med det risikable håp om en senere mer beleilig tid.

Skaperen kommer oss alle i møte på en særskilt nær måte ved å involvere seg hos oss i menneskers skikkelse. Høytiden vi igjen skal feire er minne om hvor sterkt Gud bekreftet sitt forhold til alle mennesker. Ved sin Sønns mennesketilblivelse gir han det overbevisende tegn på den guddommelige samhørighet alle er skapt til. Jesus kom med Guds nærvær til oss. Ikke bare for å vise solidaritet eller for å være det fullkomne forbilde. I tillegg, og først og fremst, for å bringe den unnsetning som redder oss tilbake til samfunnet med vår Skaper. Med livet som innsats gjorde han det mulig. Jesus Kristus er Frelseren for alle, for de som bekjenner hans navn så vel som de som befinner seg trosmessig i periferien.

Men hvem du enn er og hvor du enn står, Jesus venter på deg! Kanskje har du hittil ikke brukt nevne-verdig tanke og tro på det skjulte og evige, men kun hatt syn for det synlige. Eller du tilhører de mange som en gang hadde et nært forhold til kristensamfunnets goder og gleder. Men mange forhold drev deg på avstand fra “din første kjærlighet” og troens tillitsfulle forhold.

Apostelen Paulus minnet en gang filosofer på Areopagoshøyden utenfor Aten om denne realitet: “i ham er det vi lever og rører oss og er til.” Denne sannhets erkjennelse er det nødvendige første steg til å komme nærmere ham som kom helt til oss, Jesus Kristus. Om du ikke finnes i hans samfunn, er du sårt savnet! Hans berømte kallsord står fortsatt ved makt: “Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!” Han venter på deg!