content="text/html;charset=ISO-8859-1">
Artikel nr 15 fra blad nr 2 - 2007
Emne: Påske
”Syndebæreren”
Av Kristoffer Fjelde

”Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret! Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger! Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.” Jes 53,4-6 

I Nord-Sverige bodde det en mann for mange år siden. Han gikk omkring med en stor tung sekk på ryggen, og lå i løer og uthus om nettene. Da de spurte han hvorfor han gikk slik, kunne han fortelle at han for mange år siden hadde gjort en synd, og nå ville han ”sone” den ved å gå slik. Siden ble han av alle der i traktene kalt ”syndebæreren”. For en byrde å bære på sin synd. Ingen kan sone sin synd hvor mye han sliter og strever! Om ikke vår synd blir sonet; er det bare din synd. Har du lest om syndebæreren, Jesus? Les om det Guds Lam som bar all verdens synd. Også din synd var med i ”verdens synd”. Ja, dine styggeste og groveste synder. Bøy deg ved korset i denne stund, kjære sjel. 

”Så kom da, du synder, til Frelserens fot. Og motta forløsning og fred i hans blod. Han har deg kjær. Han vil deg mottage og all synd forlate. Og frelse deg just som du er.”