Artikel nr 3 fra blad nr 3-2008
Emne: Dikt
Det skal nytte!

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Signe Sandve

Det skal nytte!
Mel: I den stille klare morgen

I de stille nattetimer stiger bønnen opp til Gud,
han er våken og han hører når vi ber.
Det er godt med Gud å tale, og få øse hjertet ut.
Til det hjelpeløse barnet sitt han ser.

Kor:
Det skal nytte, det skal nytte,
til den svake vil han lytte.
Troens bønn kan fjellet flytte,
alt, ja mer enn alt er mulig for vår Gud.

Du har bedt så lenge, lenge om det samme om igjen.
Ingen utvei, ingen løsning kan du se.
Men hva vil du ellers gjøre og hvor skal du vel gå hen?
Vær frimodig, vent på Gud, fortsett å be!

Engang kvinnen ifra Kana gikk til Jesus med sin nød,
men han svarte henne ikke med et ord.
Men hun fortsatte å rope og den onde ånd han bød.
Hun fikk høre: Kvinne, troen din er stor!

Å så godt at vi får komme slik som barnet til sin far.
Og få klage der vår nød og kamp og strid.
Når vår livskveld er til ende og vi sei`ren vunnet har,
skal vi prise Herrens navn til evig tid!

Signe Sandve