Artikkel nr 4 fra blad nr 6-2008
Emne: Fra sangskatten
En livssol som ei har sin like..

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Gunnar Holth

Trygve Bjerkrheim (1904-2001) trenger ingen nærmere presentasjon. Han var en respektert teolog og filolog. Han var en dyktig lærer og redaktør. Men han vil særlig bli husket som dikter og en helstøpt kristen personlighet. Han fikk bety - og betyr - mye for så mange. Nedenfor siteres en av hans mange juledikt.

Jonas Anton Dahl (1849-1919) er en annen kjent teolog og forfatter. Samme året som Bjerkreim ble født skrev Dahl den kjente julesalmen ”Nå vandrer fra hver en verden krok”, tonesatt av sønnen Alf Fasmer Dahl. Nedenfor siteres en annen julesang av J.A.Dahl. Den er mer ukjent.

Begge forfattere avslutter sine sanger med budskapet om ”soloppgang fra det høye”, ”en livssol som ei har sin like” og ”som sol over sinn til syndere inn”. Dette er grunnen til en gledelig og god jul.

Du kom, Herre Krist

(Tone: ”Vår Herre, han hvilte”)

Du kom, Herre Krist, i vår håpløse natt.
Og verden ble lys ved ditt komme.
Fra himlen du bragte en dyrebar skatt.
Vår armod for evig er omme.
Vi lovsynger Jesus, vår Frelser.

Du kom, Herre Krist, i vår sorg og vår nød,
gikk inn i vår kval og vår kvide.
Du sonet vår synd, og du døde vår død
da du for vår skyld måtte lide.
Vi takker deg, Jesus, vår Frelser.

Du kom, Herre Krist, gjorde alle ting vel,
og livet ble nytt ved din nåde.
Med håp og med kjærlighet fylles vår sjel,
og du for vår framtid vil råde.
Vi priser deg, Jesus, vår Frelser.

Du kom, Herre Kristus,
– det største har hendt.
Nå er vi uendelig rike.
En håpets og sannhetens stjerne ble tent,
en livssol som ei har sin like.
Vi hilser ditt komme, o Jesus.

Trygve Bjerkrheim

Velkommen

(Tone: ”No koma Guds englar”)

Velkommen, du julens velsignede fest! Velkommen til små og til store.
Og du, Herre Jesus, velkommen er mest.
En evig velgjerning du gjorde.
Nu lytter en jord og takker og tror
mens engelen tager til orde.

Vi trenger så sårt denne lysning fra Gud
i dagene triste og trange;
vi trenger så vel dette kjærlighets bud
som samler oss søtt under sange.
Vi trenger så på med barnene små
enfoldig til krybben at gange.

Gud give oss alle en gledelig jul
hvor klokkene kimer og kaller
og rundt i hvert hjem til det ringeste skjul,
 så engelens budskap må falle
som sol over sinn til syndere inn.
En gledelig jul til oss alle!

Jonas Dahl