Artikkel nr 2 fra blad nr 1-2009
Emne: Andakt
Noen ord om frelsesvisshet

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kristoffer Fjelde

Frelsesvissheten bygger alltid på selve Ordet. Det er gjennom Guds ord Ånden gir denne visshet. Frelsesvissheten kommer fra Ordet og med Ordet og legges inn i oss. Så lenge Ordet får plass i vårt hjerte, er der visshet. Når Ordet blir borte, er vissheten borte. 

Ordet er deg nær, det er troens ord, det som vi forkynner” Rom 10,8. Troens ord er evangeliet, dvs. ordet om hva Jesus har gjort for deg til frelse. Troens ord er også det ord som legger vissheten inn i hjertene. For uvissheten kommer av at vi ser på og regner med alt det vi mangler, vissheten kommer når vi blir stille for at vi mangler ikke noe når vi har Jesus. 

Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. ”Troen er det tomrommet som Kristus fyller”. Fordi jeg mangler alt er vissheten borte. Når Jesu fullbrakte verk forkynnes meg, mangler jeg intet, tomrommet er fylt, Jesus fyller det! ”Han er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror” Rom 10,4. 

Frelsesvissheten er aldri noe som holder seg ferskt som i et kjøleskap. Nei, den er en levende tilegnelse midt i min uavlatelige mangel. Frelsesvissheten har jeg aldri, den får jeg uavlatelig! Ankergrunnen er Ordet: ”Han er trofast som gav løftet”. Hebr 10,23.