Artikkel nr 4 fra blad nr 6-2009
Emne: Guds ord og løfter
En Frelser er født

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Hans Erik Nissen

Sosialt finner vi hyrdene på den nederste del av rangstigen. Det var begrenset hva som krevdes for å bestride deres arbeid. Det var heller ikke noe godt betalt. Arbeidet var hardt, i hete og kulde, sommer og vinter, i storm og regn, dag og natt skulle de vokte får som ikke hørte til de mest intelligente dyr. Mange i Jesu samtid har sikkert sett på dem med en viss medlidenhet når de forkomne og skitne, våte og kalde kom vandrende med en liten flokk får, som det var blitt deres oppgave i livet å ta vare på. 

Ditt bilde av hyrdene er sikkert et annet. Det er farget av hyrdene på Betlehemsmarkene, som Gud fra menneskelig ringhet, ble løftet opp i høyhet ved at de ble de første som julenatt fikk det glade budskap forkynt. 

Det har aldri vært mange av de mektige og kloke som har gått i hyrdenes spor. Det er ikke en eneste som Jesus ikke er frelser for, men det er langt mellom dem som vil la seg frelse. Betlehems hyrder ville. De er levende vitner om hvordan det går til å komme inn i Guds rike. 

Ordet 

Hyrdenes syn av de himmelske hærskarer har vært overveldende. Bare ganske få har opplevd noe tilsvarende. Tenk å få sløret trukket til side og få lov til å se inn i den usynlige verden. Det var likevel ikke det viktigste for dem. Det var derimot ordene som ble sagt. 

Hvem av oss kunne ikke tenke seg å få lov til å se? Umiddelbart er vi tilbøyelig til å tro at et syn betyr mer enn ord, men det er ikke riktig. Heller ikke for hyrdene. Det helt avgjørende var hva som ble sagt til dem om dette barnet. Det var det de fortalte Maria og Josef. 

Frelseren 

Ordet gav dem en Frelser. Det finnes ikke et eneste menneske som ikke har bruk for det, men ikke mange er klar over det. Slik var det også i Israel. Hvordan kan det være at hyrdene visste det? Mon det ikke var englenes ord til dem som overbeviste dem om det? Mange har en følelse av at ikke alt i deres liv er som det skal være. De mangler et eller annet, med de vet ikke hva det er. Så hører de ordet om Frelseren. En Frelser har en bruk for når en er fortapt. Det blir du først for alvor klar over i møte med Jesus selv. Det betyr ikke at Jesus gjør deg fortapt. Han kan ikke gjøre deg til det du allerede er. Men Jesus er sannheten, og han åpenbarer sannheten om deg, ikke for å støte deg bort, men for å ta deg i sin favn. 

Stallen 

Hvorfor var det ikke plass til Maria og Josef i herberget? Det var fordi Gud ville at hans enbårne sønn skulle fødes i en stall. Hvorfor ville Gud det? Jeg tror at det var av hensyn til hyrdene. De skulle finne Frelseren der hvor de var. Det er ingen synd å bli født i en stall og lagt i en krybbe, men når juleromantikken er skrellet av, da er det elendighet. Tenk å skulle føde et barn under så usle kår. Dyr fødes i en stall, men mennesker! 

Julenatt gikk Gud inn i elendigheten. Der møtte han noen som hørte til der. Det er skjedd mange ganger og det kan skje igjen. Kanskje er du en av dem? Du er det neppe i materiell stand, men du er det i åndelig. Nettopp der hvor du er, kommer Frelseren til deg. 

Betlehem 

Hvordan kommer Jesus til deg? Hyrdene svarer: Det gjør han ved at du går i våre spor. Vi gikk til ham. Vi hadde ikke noe å komme med. Vi kom akkurat slik som vi var. Og så skjedde det forunderlige: Vi fant ham. Det er så liketil for den som har hørt evangeliet. Det glade budskap rydder alle hindringer av veien. Adgangen er helt fri og åpen. Jeg har satt foran deg en åpnet dør, sier Jesus. Du skal ikke selv lukke den opp. Du kan jo ikke lukke opp en dør som allerede er åpnet. Men det er noe annet du kan, og det er å gå inn. 

Ordene 

Tro om hyrdene har spekulert på hva de skulle si? Det har de neppe hatt behov for. De har vært fylt av det som englene hadde sagt til dem. De har vært helt klar over at om noe var viktig, så var det å få gitt andre det himmelske budskap. Det møtte de Josef og Maria med. Vi er mange ut over jord som har hørt det til frelse, og vi får lov til å gjøre det igjen. 

Gleden 

Hyrdene vente senere tilbake til sitt harde og anstrengende arbeid. Alt var tilsynelatende som før. Likevel var alt blitt annerledes. I netter under åpen himmel har det levd i dem: Gud har gitt meg en Frelser. Og det å være frelst er å ha en Frelser Så enkelt er det. 

Er det merkelig at gleden fulgte dem? Det er mange slags gleder, men ingen kan sammenlignes med frelsesgleden. Den er himmelsk. 

En frelst synder eier en rikdom som er av en slik art at all jordisk sammenligning er utelukket. En kan by deg hva det skal være. Det er forgjeves hvis du skal betale med din frelse. Hva sorger og hva motgang som enn vil møte deg, så vet du at din frelse innebærer at du aldri skal sette det siste og endelige punktum etter alt det tunge og svære. Når alt er sagt, da er det likevel ikke sagt hvis det ikke slutter med det velsignede: I alt og på tross av alt, så er jeg likevel frelst! Pris skje Frelseren. 

Freden 

Og så er det ennå noe: Hyrdene er vendt tilbake, innesluttet, båret og gjennomtrengt av freden som overgår all forstand. Det er forunderlig: Der er fred hos Jesus. Det er den dype samklang med Gud, som Jesus selv levde i. I slektens liv ble den ødelagt i og med syndefallet. Men da synden ble sonet, kom freden. Blodets fred. Korsets fred. Frelsens fred. 

I troen på Jesus kan du si det: Jeg har fred. Kanskje har du mye du ønsker deg løst fra. Kanskje er det mye du ønsker også i ditt åndelige liv. Men tenk: Du har fred. Du eier fredsfyrsten. I og med ham er freden din. Hør det inn i din sjel: Frelseren er din. I og med ham er der intet som skiller mellom deg og Gud. Han tar deg i favn, og han sier til deg: Jeg, som ikke sparte min sønn, men lot ham føde i en stall og gav ham inn under min vrede, hvordan skulle jeg kunne annet enn gi deg alt med ham? 

Det er noe den allmektige ikke kan. Han kan ikke la være å gi deg alt med Jesus. Det er hyrdene vitnesbyrd om. Det er du også. Og er du det ikke, kan du bli det! 

(Oversatt fra dansk)