Artikel nr 2 fra blad nr 1-2011
Emne: Andakt
Er du rede?
Av Egon Jensen

I Mat 25,1-13 leser vi lignelsen om de ti jomfruer: 

”Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!” 

Her er ikke tale om fem fra den gudløse verden og fem fra den kristne menighet. Nei, det er fra den innerste krets, alle ti er fra den kristne menighet. Fasaden (det ytre) er lik for dem alle. Her er det ingen forskjell. De går alle til gudstjenester og møter i misjonshuset. Forskjellen ligger i det indre – i hjertet. 

Slik skal det se ut i slutten av jordens tidsalder. Alle sover! Både de sanne kristne og de som har mistet livet i Gud, eller kanskje aldri har eiet det! 

Sammen går de ut for å møte brudgommen. På den måten er alle like, så ingen kan skille dem fra hverandre. Først da lyset fra brudgommen stråler dem i møte i den mørke natt, oppdager de fem at de har tatt feil. Hvilket rystende alvor ligger det ikke i disse Jesu ord! 

Å gå sammen med sanne kristne og tro om seg selv at en er en kristen, og så, i siste øyeblikk, når alt er for sent, å få høre av Herren: ”Jeg kjenner deg ikke.” Det er forferdelig å tenke på. 

Ettersom det går mot den dag med raske skritt at Jesus vil komme igjen, føres vi mot slike tider. Guds folk vil mer og mer blande seg med den gudløse og den religiøse verden og bryte ned de grenser som Gud har satt mellom omvendte og uomvendte. En gjør det samme som de gudløse på flere og flere områder. 

Denne blanding vil stjele kraften fra Guds folk og binde dem i avmakt og søvn. Verdslighet, de gudløses liv og vandel, måte å være på og å leve på, sniker seg dypt inn i blant oss. 

For en våken kristen skulle det være lett å se hvordan alt i dag arbeider på å føre oss inn i denne tid. 

Det hjelper ikke noe at du og jeg innbilder oss at vi er kristne! Hva sier Guds ord? La oss ransakes av Guds ord. La oss høre etter Jesu ord: ”Våk og bed.” 

Selv om de så like ut, var de så forskjellige: de kloke levde med troens våkne øye. De blandet seg ikke med de gudløse. De hadde en våken tro! Jesus var sentrum i deres liv. De uforstandige hadde ikke denne våkne tro. De manglet Jesus, selv om de mente at de kjente ham. Men Jesus kjente dem ikke. 

Hvem kom med til festen? De som var rede (Jesu brud). Det er de som har sagt Jesus takk for hans død og oppstandelse. De har satt hele sin tillit til Ham, og lever med Ham i alt! Jesus er i sentrum. 

Legg merke til at døren ble lukket og ble ikke åpnet igjen. De fem uforstandige gikk evig fortapt. 

Å være rede er noe du og jeg må sørge for i tide. Der er for sent når Jesus kommer i skyene – for det gjør Han. Hva tid vet ingen, men kanskje snart? 

Vi må som kristne, sørge for at livet næres med Jesus gjennom bibellesing, ved bønn, ved å høre Ordet og ved nattverdbordet. Ha omsorg for å leve tett sammen med Jesus. 

Han sier i Åpb 22,20: ”Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!” 

(Har tidligere vært offentliggjort på nettstedet ”Nyt i Natten”. Oversatt fra dansk)