Artikel nr 13 fra blad nr 6-2011
Emne: Vitnesbyrd og tjeneste.
Arbeidet til KPK-Ukraina gir rike åndelige frukter!
Av Ivar Lyster

Bedehuset i landsbyen Koncovo er i bruk hele tiden, og svært mange går dit på møtene. Nå har vi snart ferdig bedehuset i landsbyen Serednyi også. Nå er bedehuset i landsbyen Serednyi snart ferdig bygget. I denne landsbyen har de vært samlet på et meget lite rom som de har brukt som møtelokale. De klarte å presse inn 100 personer i dette rommet, men mange ble stående utenfor, da det ikke var plass til flere. Det nye bedehuset vil bli tatt i bruk før jul i år. Det ser vi fram til. Dette bedehuset kommer til å få stor betydning for mange i denne landsbyen hvor det bor mer enn 2000 mennesker. 

Vi er nå inne i alt 7 sigøyner-landsbyer. I landsbyen Rooski Komarovtsy har vi delt ut mat i nesten 2 år. Vi har også gitt dem klær og sko, og kjøpt inn ved slik at de har noe å fyre med på vinteren. I denne landsbyen har vi også bygd hus for to unge enker med mange barn. Den ene heter Elisabeth. Mannen hennes døde for vel et år siden av tuberkulose, og Elisabeth satt igjen med 5 små barn. Hun hadde ingen plass å bo, så derfor bygde vi et lite hus til henne. Dette huset stod ferdig i april i år. 

Lørdag 10.september besøkte vi Elisabeth. Vi la merke til at minstegutten Otillo var svært tungpustet. På mandag fikk vi beskjed om at gutten var død. Han ble bare tre år. Elisabeth hadde ingen penger, så hun spurte oss om vi kunne hjelpe med begravelsen. Hun sa også at hun ønsket at gutten skulle få en evangelisk kristen begravelse. Det er så langt vi kjenner til den første evangeliske begravelsen i denne landsbyen. Otillo fikk en fin kristen begravelse. Det var masse folk og evangeliet ble forkynt. Det var også kristne sigøynere fra Serednyi som deltok med vitnesbyrd og sang. Under begravelsen ble det bestemt at de skulle starte med evangeliske møter i Roosky Komarovtsy. Så Gud bruker det som er vondt til å åpne denne landsbyen for evangeliet. Vi er sikker på at det er den rette måten å gå fram på hos sigøynerne at vi gir dem hjelp, mens vi alltid understreker at det er fordi at Jesus er så god imot oss at vi ønsker å være god imot dem. Så vil Gud i sin tid også åpne for muligheten til regelmessige møter. 

Maryana heter en dame som bor i landsbyen Komenitza. Hun har 5 små barn og bor i et elendig hus. For å komme dit må en gå over fire usikrede skinneganger. Togene passerer ofte, og det rart at det ikke allerede har skjedd en ulykke. Maryana ligger under for alkohol, og makter ikke å ta seg av barna slik som hun burde. Vi er der ofte med mat og andre ting de må ha. Den 25. september inviterte vi en masse barn inn til senteret vårt i Uzhgorod. Det gjør vi vanligvis ca en gang i måneden. Da har vi møte for dem, vi leker sammen med dem og de får også noe godt å spise. Til vår overraskelse var også Maryana sammen med barna sine denne gangen. Under møtet ga hun til kjenne at hun ville ta imot Jesus. Vi fikk be med henne, vi kontaktet pastoren i Komenitza og fortalte at hun ville bli med i forsamlingen. Jeg avtalte med Maryana at neste gang jeg kommer til Ukraina at vi skal gå sammen på møte. 

Vi vet at hun vil trenge mye forbønn, så kanskje det også er noen av Bibelsk Tro sine lesere som vil være med å be for Maryana. Vi vet at Jesus seiret over Satan på Golgata. Vi vet at ingen er håpløse for Gud. Be om at Gud må holde Satan på avstand fra henne, og at alkoholen ikke får overtaket igjen. 

Dette er bare to av de mange ting som skjer, og all ære skal Gud ha! Edin Holme sier det slik:

”Klag ikke over jordens elendighet,
men gå ut og gjør den bedre. 
Er verden mørk, så gjør mørket mindre. 
Er verden kald, så gjør den varm, 
En kan bringe lys til mange”.