Artikel nr 14 fra blad nr 6-2011
Emne: Baksida
Å Betlehem, du vesle by

Av Arnold Eidslott Av Phillips Brooks
Svøpt i en krybbe

Svøpt i en krybbe lå barnet
En frukt av profetenes ord
Kom se hans løfte fullbåret
Vår Far som i sannhet er stor

Her blir han vår denne ene
Som gir oss det endelige svar
På livsgåtens martrende byrde
Her kom han som er og som var

Før alt var han til denne ene
Som gjester oss i denne natt
Så takk ham da menneske Herren
Hos ham blir du aldri bedratt

Snart modnes det lovede barnet
Til mann og vår frelse er nær
Guds kjærlighet lyser i krybben
Vit menneske Gud har deg kjær

Min Jesus mitt dyreste eie
Et kjærtegn i lidelsens sjakt
Jeg takker deg vekter som våker
Kom vis meg din kjærlighets makt

 Gud ville gjeste sitt eget
Sitt folk sine nødstedte små
Husk dette i prøvelsens sjakter
Hos Kristus er lindring å få

(Fra diktsamlingen
”Vinden blåser dit den vil).
Å Betlehem, du vesle by

Å Betlehem, du vesle by,
me ser deg kvila der.
Og over deg så stille dreg
den store stjernehær.
Men i dei mørke gater
eit æve-lys skin ned.
Til deg no går dei tusen år
sin lengsel etter fred.

For denne natt ein frelsar stor
vart fødd, og englar kvad.
Mens verda sov, dei song Guds lov,
og himmelen vart glad.
Å, morgonstjerner alle,
orkynn at han er fødd!
Du stjernekor, pris kongen stor!
Og fred på jorda mødd!

Kor stilt, kor stilt vår Herre gav
den julegåva god!
Slik himmelen gjev jorda enn
si rike signingsflod!
Me merkar ei hans kome,
men til kvar open sjel
stig Jesus inn med nåden sin
og gjer ein syndar sæl.

Å, kongebarn frå Betlehem,
inn i vårt hjarta drag!
Me audmjukt bed: Stig til oss ned,
vert fødd i oss i dag!
Me høyrer englesongen
det glade bod fortel.
Å, kom til oss, å, ver hos oss,
Guds Son, Immanuel!