Artikel nr 2 fra blad nr 4-2012
Emne: Andakt
En ny vandring!
Av Egon Jensen

”Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud.” (1 Joh 5,1-2) 

Vi møter tre ord som går igjen i teksten her; troen, kjærligheten og lydigheten. Det er noe Johannes ønsker skal klinge i en kristens øre. Det er denne treklang; tro, elske og gjøre/holde Guds bud. Det er ikke tale om tro uten kjærlighet og lydighet. Heller ikke kjærlighet og lydighet uten tro, men tro på Jesus Kristus, elsk Gud og hans barn og gjør Guds vilje! Det er en sammenheng her. Det er uttrykk for den nye fødsel, og gir seier over verden.

Den broderkjærlighet Johannes taler til oss om, er de kristnes innbyrdes kjærlighet. Det er den som står i sentrum i vår tekst. Det er de kristne brødre og søstre som du og jeg har en spesiell forpliktelse overfor. 

I Kap 4,10 står det: ”I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.” Dette er verdt å legge merke til. Guds kjærlighet kommer altså først, og er størst! I Rom 3,11 står det: ”Det er ikke èn som er forstandig, det er ikke èn som søker Gud.” Det er altså intet menneske som av seg selv søker Gud. Men det er Gud som oppsøker og kaller på mennesker. 

Gud viser sin kjærlighet til deg og meg ved at han sendte Jesus her til verden, og lot ham dø på et kors. Jesus bar dine og mine synder. På Golgata kors betalte Jesus din regning overfor Gud. Så nå er det fri adgang inn til den tre ganger Hellige Gud for en synder som deg og meg, ved troen på Jesus. 

Du og jeg har bare adgang til Gud gjennom Jesus. Uten ham er døren alltid lukket inn til himlen. Du kommer aldri uten om Jesus! 

Men ved korsets fot, med blikket hvilende på Jesus, møter du Guds grenseløse kjærlighet til deg og meg. Og bare der! Guds kjærlighet møter du gjennom Jesus. Når du og jeg kommer til ham med vår synd og vender oss til ham i tro, da er vi frelst! Da fødes kjærligheten i et menneskes hjerte til brødre og søstre i Herren. Derfor er den kristne menighet velsignet å være i. Vi elsker Gud, fordi han elsket oss først. Vi elsker Guds barn, fordi han elsket dem og oss først! Kan du se at det er en nøye sammenheng her? En ny fødsel må til før kjærligheten fødes i et menneskes hjerte. Denne nye fødsel skjer i et menneskes hjerte ved troen på Jesus Kristus. I 1 Joh 4,17 står det: ”I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.” 

Som Jesus i himlen er omgitt av Guds kjærlighet, slik er du som er en kristen, også omgitt av Guds kjærlighet. For du er ved troen på Jesus er skjult i ham. Derfor behøver en kristen ikke å frykte dommens dag. Nei, for Jesus har ført en kristen fra døden til livet, og vil føre dem til livet i evigheten. På dommens dag går den kristne fri for Jesu skyld. 

Derfor lever en kristen ikke i synd og finner ingen hvile i synden. Et Guds barn må ha gjort opp med sin himmelske Far og med brødre og søstre i Herren. Derfor lever en kristen ikke med hat eller et utilgivelig sinn. Jesus sa en gang til sine disipler: 

”Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres”( Mark 11,26). Så alvorlig er det! 

Det betyr at vi ikke skal akseptere synd iblant oss. Det gjorde heller ikke Jesus overfor ekteskapsbryteren. Han sa: ”Gå bort og synd ikke mer!” (Joh 8,11). Et nytt liv begynte. En kristens liv og vandring er annerledes enn den gudløses. Et Guds barn lever av Guds ord og lever etter det. Det er Guds ord som bestemmer over en kristens liv og handlinger. For du som er et Guds barn, er født på ny og vandrer mot himlen. Din vandring her i verden er derfor annerledes, for ditt mål er himlen! Det har sine kjennemerker i ditt hverdagsliv. 

Den kjærlighet som er født inn i ditt hjerte, er ikke likegyldig med Guds ord og Guds bud. Det er en rettesnor for alle dine handlinger. Derfor er det viktig at du alltid har ditt blikk rettet mot Jesus og hans ord. Da blir du bevart hos ham hele veien hjem til de evige boliger. 

Må Gud velsigne oss! 

(Oversatt fra dansk)